Klimaatadaptatie

Ons klimaat verandert. Het wordt warmer, er valt meer neerslag en de extremen nemen toe. Dit zorgt voor langdurige droogte, of juist wateroverlast. Klimaatadaptatie betekent dat wij ons aanpassen aan het veranderende klimaat. En de schadelijke gevolgen ervan proberen te beperken.

We moeten ons aanpassen aan en voorbereiden op de gevolgen van de opwarming van de aarde. En leren omgaan met hevigere buien en drogere zomers. Dat doen we door onze leefomgeving klimaatbestendig te maken.

Wat kunt u zelf doen

Het verhaal van klimaatadaptatie is groot. Van zeespiegelstijging tot CO2-uitstoot door grote fabrieken. Toch kunt u ook als inwoner van de gemeente Texel een steentje bijdragen. Hieronder vindt u een aantal oplossingen waarin u een bijdrage kunt leveren.

Kijk voor ideeën ook eens op WatZr.nl. Een ‘watZr’ is een kleine en simpele actie in of rond het huis, die het risico op wateroverlast, watertekort en hittestress kan verkleinen, of bijdraagt aan een schoon riool.

Texel heeft de rioolstelsels voor schoon regenwater en vuilwater al voor bijna 75 procent gescheiden. Regenwater hoeft hierdoor niet naar de waterzuivering, waardoor onder andere energie wordt bespaard. Het water wordt afgevoerd naar sloten in de omgeving en helpt ’s zomers om het grondwater op peil te houden.

Voor nieuwbouw is het afkoppelen van regenwater verplicht, maar bij veel bestaande woningen en bedrijfsgebouwen wordt het regenwater nog in het vuilwaterriool gestort. Wilt u als eigenaar van een woning of een bedrijfsgebouw uw regenwater afkoppelen (dus de regenpijpen aansluiten op het riool voor regenwater)? Vraag bij ons na hoe u dit kunt doen. Dit kan door te bellen met 14 0222, of door een e-mail met uw adres te sturen naar gemeente@texel.nl.

Door minder verharding te gebruiken in uw tuin, kan regenwater in de bodem zakken. Bij tegels in de tuin, is dit niet het geval. Dan wordt het water via riolering en sloten naar zee gepompt. Bovendien draagt een begroeide tuin bij aan verkoeling tijdens hete zomerdagen.

Contact

  • 14 0222
  • gemeente@texel.nl