Klimaatadaptatie

Ons klimaat verandert. Het wordt warmer, er valt meer neerslag en de extremen nemen toe. Dit zorgt voor langdurige droogte, of juist wateroverlast. Klimaatadaptatie betekent dat wij ons aanpassen aan het veranderende klimaat. Dat doen we door onze leefomgeving klimaatbestendig te maken.

Wat kunt u zelf doen?

Het verhaal van klimaatadaptatie is groot. Van zeespiegelstijging tot CO2-uitstoot door grote fabrieken. Toch kunt u ook een steentje bijdragen.

Help met een kleine, simpele actie

Een kleine en simpele actie in of rond uw huis kan het risico op wateroverlast, watertekort en hittestress verkleinen en draagt bij aan een schoon riool. Kijk voor ideeën op SamenBlauwgroen.nl. Of bezoek de website van het Hoogheemraadschap (www.hhnk.nl) om te zien wat u zelf kunt doen.

U kunt dit jaar ook weer meedoen met het NK Tegelwippen. Tegel eruit, groen erin! Zo draagt u bij aan het verminderen van wateroverlast, watertekort en hittestress.

Tegelwippen, regenpijp afkoppelen of een lening voor klimaataanpassingen

Door minder verharding (tegels) te gebruiken in de tuin, kan regenwater in de bodem zakken. Liggen er veel tegels in de tuin, dan wordt het regenwater via riolering en sloten naar zee gepompt. Een begroeide tuin draagt ook bij aan verkoeling tijdens hete zomerdagen.

U kunt meedoen met het NK Tegelwippen. Tegel eruit, groen erin! Zo draagt u bij aan het verminderen van wateroverlast, watertekort en hittestress.

Het afkoppelen van de regenpijp betekent dat regenwater niet meer het (vuilwater)riool in stroomt. En dus ook niet meer onnodig gezuiverd wordt. Het hemelwater kan het (schoonwater)riool instromen. Of het stroomt naar de tuin of wordt bijvoorbeeld ondergronds opgevangen. Dat water is goed bruikbaar voor drogere tijden.

Wilt u op uw eigen terrein hemelwater loskoppelen van het riool, dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen. Meer informatie vindt u op de pagina Subsidie voor afkoppelen regenpijp.

Wilt u klimaatadaptieve maatregelen nemen bij uw woning? Bijvoorbeeld zonwering aanbrengen of een groen dak laten aanleggen? Misschien komt u dan in aanmerking voor een Lening voor verduurzamen, langer zelfstandig wonen of zonnepanelen.

Bekijk de voorbeelden van klimaatadaptieve en/of natuurinclusieve maatregelen waarvoor u deze lening kunt aanvragen.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.