Klimaatadaptatie

Ons klimaat verandert. Het wordt warmer, er valt meer neerslag en de extremen nemen toe. Dit zorgt voor langdurige droogte, of juist wateroverlast. Klimaatadaptatie betekent dat wij ons aanpassen aan het veranderende klimaat. En de schadelijke gevolgen ervan proberen te beperken.

We moeten ons aanpassen aan en voorbereiden op de gevolgen van de opwarming van de aarde. En leren omgaan met hevigere buien en drogere zomers. Dat doen we door onze leefomgeving klimaatbestendig te maken.

Wat kunt u zelf doen?

Het verhaal van klimaatadaptatie is groot. Van zeespiegelstijging tot CO2-uitstoot door grote fabrieken. Toch kunt u als inwoner ook een steentje bijdragen. Hieronder vindt u een aantal oplossingen waarin u een bijdrage kunt leveren.

Een kleine en simpele actie in of rond het huis kan het risico op wateroverlast, watertekort en hittestress verkleinen en draagt bij aan een schoon riool. Kijk voor ideeën op WatZr.nl of bezoek de website van het Hoogheemraadschap (www.hhnk.nl) om te zien wat u zelf kunt doen.

Tegels eruit, groen erin!

Door minder verharding (tegels) te gebruiken in de tuin, kan regenwater in de bodem zakken. Liggen er veel tegels in de tuin, dan wordt het regenwater via riolering en sloten naar zee gepompt. Een begroeide tuin draagt ook bij aan verkoeling tijdens hete zomerdagen.

Afkoppelen regenpijp

Het afkoppelen van de regenpijp betekent dat regenwater niet meer het (vuilwater)riool in stroomt. En dus ook niet meer onnodig gezuiverd wordt. Het hemelwater kan het (schoonwater)riool instromen. Of het stroomt naar de tuin of wordt bijvoorbeeld ondergronds opgevangen. Dat water is goed bruikbaar voor drogere tijden.

Voor nieuwbouwprojecten is het afkoppelen van regenwater verplicht, maar bij veel bestaande woningen en bedrijfsgebouwen wordt het regenwater nog in het vuilwaterriool gestort. Wilt u op uw eigen terrein hemelwater loskoppelen van het riool, dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen. Meer informatie vindt u op de pagina Subsidie voor afkoppelen regenpijp.