Eenmalige subsidie

Wilt u 1x (eenmalig) een activiteit organiseren op het gebied van cultuur, sport, maatschappelijk welzijn of iets voor jongeren? Dan kunt u subsidie (een financiële bijdrage) aanvragen.

Let op: Vanaf 2022 kunt u ook weer een eenmalige subsidie voor sportactiviteiten aanvragen. Het aanvraagformulier vindt u binnenkort op deze pagina.

Er is ook eenmalige subsidie mogelijk voor monumenten en schapenboeten.

Verantwoorden subsidie

Als de subsidie wordt toegekend, krijgt u informatie over hoe u de subsidie moet verantwoorden. Ook kunt u daar lezen of u tussentijds verslag moet doen van de voortgang van de activiteiten.

Verantwoord uw eenmalige subsidie

Wat u moet weten over eenmalige subsidie

De subsidie is gebaseerd op:

  • het geld dat u nodig heeft en
  • is maximaal € 15.000 en
  • is maximaal 50% van de totale kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Voorwaarden aanvragen subsidie

U kunt een eenmalige subsidie krijgen voor activiteiten (of werkzaamheden) die:

  • bijzonder zijn (niet onder de gewone activiteiten van uw stichting of vereniging vallen), en
  • in de gemeente Texel plaatsvinden, en
  • nog niet zijn begonnen of georganiseerd, en
  • iets goeds betekenen voor de inwoners van Texel, en
  • voldoende aansluiten op het Wmo-beleid, jeugd(zorg)beleid of het cultuurbeleid.

De volledige voorwaarden leest u in:

Subsidieplafonds 2022

onderwerp subsidieaanvragenhoogte subsidieplafond
mens & maatschappij€ 13.253
kunst & cultuur€ 35.049
sport€ 35.000