Eenmalige subsidie

Wilt u subsidie aanvragen? Voor iets dat u 1x (eenmalig) organiseert? En zijn dat culturele of sportieve activiteiten? Of gaat het over verbeteren van maatschappelijk welzijn of iets voor jongeren? Vraag dan subsidie (een financiële bijdrage) aan.

U kunt subsidie krijgen voor activiteiten (of werkzaamheden) die:

  • bijzonder zijn en niet onder de gewone activiteiten van uw stichting of vereniging vallen, en
  • in de gemeente Texel plaatsvinden, en
  • nog niet zijn begonnen of georganiseerd, en
  • iets goeds betekenen voor de inwoners van Texel, en
  • voldoende aansluiten op het Wmo-beleid, jeugd(zorg)beleid of het cultuurbeleid.

De volledige voorwaarden leest u in:

Wij kijken naar het geld dat u nodig heeft voor uw activiteiten.
De subsidie is maximaal 50% van de totale kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
U kunt maximaal € 15.000 subsidie krijgen.

Voor groot onderhoud aan sportaccommodaties is de subsidie maximaal 75% van de totale kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
De subsidie voor groot onderhoud is maximaal € 20.000.

Als u een subsidie aanvraagt, moeten wij hierop binnen 13 weken beslissen. Deze termijn kan eenmalig worden verlengd met 12 weken.
Als de subsidieaanvraag niet compleet is, dan nemen wij contact met u op. De tijd om te beslissen wordt dan stopgezet. Dit noemen we opschorten. 

Als u subsidie krijgt, dan ontvangt u een brief (beschikking). Daarin staat het subsidiebedrag, de subsidievoorwaarden en of u een voorschot op de subsidie krijgt. U weet dan hoeveel subsidie u maximaal krijgt en wat u daarvoor moet doen. En of u tussentijds verslag moet doen. 

Subsidies van meer dan € 5.000,- moet u verantwoorden. U moet hiervoor een zogenaamde aanvraag tot vaststelling (verantwoording) indienen. Hoe u de subsidie moet verantwoorden staat in de brief (beschikking) die u hebt ontvangen. 

Gebruik onderstaand online formulier om dat direct te doen:

Verantwoord uw eenmalige subsidie

onderwerp subsidieaanvragen hoogte subsidieplafond in 2022
mens & maatschappij € 13.253
kunst & cultuur € 35.049
sport € 35.000