Jaarlijkse contractsubsidie (BCF)

Heeft u met ons een BCF-overeenkomst (contract met afspraken over jaarlijkse subsidie)? Dan kunt u via onderstaande links de jaarlijkse verantwoording en het vaststellingsverzoek indienen (vóór 1 juli). Of de subsidie voor de volgende periode aanvragen.

Verantwoorden BCF-subsidie

Als de subsidie wordt toegekend, krijgt u informatie over hoe u de subsidie moet verantwoorden. Dit heet een vaststellingsverzoek. Ook kunt u daar lezen of u tussentijds verslag moet doen van de voortgang van de activiteiten.

Indienen vaststellingsverzoek