Jaarlijkse contractsubsidie (BCF)

Heeft u met ons een BCF-overeenkomst? U kunt subsidie aanvragen voor een nieuwe periode. Ook kunt u vóór 1 juli de jaarlijkse verantwoording en het vaststellingsverzoek indienen.

Verantwoorden BCF-subsidie

Als de subsidie wordt toegekend, krijgt u informatie over hoe u de subsidie moet verantwoorden. Dit heet een vaststellingsverzoek. Ook kunt u daar lezen of u tussentijds verslag moet doen van de voortgang van de activiteiten.