Leningen voor verduurzamen van uw woning of langer zelfstandig wonen

Wilt u zonnepanelen op uw woning of vakantiewoning plaatsen? Of uw huis zuiniger maken en verduurzamen? Of uw huis aanpassen zodat u langer zelfstandig kan wonen? Dan kunt u een stimuleringslening aanvragen. U kunt alleen een lening krijgen als u nog niet bent begonnen met de werkzaamheden.

Lening voor zonnepanelen

Wilt u zonnepanelen plaatsen op het dak van uw woning of vakantiewoning op Texel? Daarvoor kunt u een renteloze lening van minimaal € 2.500 en maximaal € 6.000 aanvragen. Bekijk de voorwaarden voor een lening met een leenbedrag tot € 6000 op de website van SVn.

Stappenplan voor lening zonnepanelen

  1. Bekijk of u voldoet aan de voorwaarden voor een lening tot € 6.000 op de website van SVn.
  2. Vraag een stimuleringslening aan. U heeft voor de aanvraag offertes nodig, bijvoorbeeld voor het plaatsen van de zonnepanelen. U mag nog niet met de werkzaamheden zijn gestart.
  3. Wij controleren uw aanvraag. Als u in aanmerking komt voor een stimuleringslening, ontvangt u een brief waarin staat dat u de lening kunt aanvragen bij SVn. Dit noemen wij een toewijzingsbrief.
  4. U vraagt de lening aan via www.svn.nl.
  5. SVn beoordeelt de aanvraag en onderzoekt bijvoorbeeld uw financiële situatie. Dit is een krediettoets. Als ook SVn akkoord is, regelen zij de lening voor u.

Lening verduurzamen en/of langer zelfstandig wonen

U kunt ook maatregelen nemen om uw (vakantie)woning zuiniger te maken (verduurzamen). Hiervoor kunt u een lening aanvragen van minimaal € 2.500 en maximaal € 50.000.

U kunt ook lenen om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen. Deze maatregelen zijn alleen bedoeld voor eigen woningen, niet voor vakantiewoningen. Voor maatregelen om langer zelfstandig thuis te wonen kunt u maximaal € 15.000 lenen (binnen het maximale leenbedrag van € 50.000).

Wilt u beide typen maatregelen combineren? Dat kan. U vraagt de lening in 1 keer aan.

Voorbeelden

Voorbeelden van maatregelen die u kunt nemen vindt u op de Inspiratielijst duurzame maatregelen en langer zelfstandig wonen (pdf).

Lening tot € 10.000

Dit is een persoonlijke lening met een vaste rente. Dit wordt ook wel consumptief krediet genoemd. Op de website van SVn staan de voorwaarden voor deze lening tot € 10.000.

Lening vanaf € 10.001

Dit is een hypotheek (hypothecaire lening). U betaalt afsluitkosten voor de hypotheek bij SVn van € 850. Ook zijn er overige kosten. Bijvoorbeeld een financieel advies, taxatie- en notariskosten. De afsluitkosten en overige kosten mag u meenemen in de aanvraag voor de lening. Op de website van SVn staan de voorwaarden voor een lening met een leenbedrag van meer dan € 10.000.

Stappenplan voor lening verduurzamen of langer zelfstandig wonen

  1. Bepaal hoeveel geld u wilt lenen. En bekijk dan voorwaarden voor een lening met een leenbedrag tot en met € 10.000 of de voorwaarden voor een lening met een leenbedrag vanaf € 10.001 op de website van SVn.
  2. Vraag een stimuleringslening aan. U heeft voor de aanvraag offertes nodig, bijvoorbeeld van de installateur of de aannemer. U moet ook aangeven welke maatregelen u gaat nemen. U kunt hiervoor dit voorbeeld (.doc) gebruiken. U mag nog niet met de werkzaamheden zijn gestart.
  3. Wij controleren uw aanvraag. Als u in aanmerking komt voor een stimuleringslening, ontvangt u een brief waarin staat dat u de lening kunt aanvragen bij SVn. Dit noemen wij een toewijzingsbrief.
  4. U vraagt de lening aan via www.svn.nl.
  5. SVn beoordeelt de aanvraag en onderzoekt bijvoorbeeld uw financiële situatie. Dit is een krediettoets. Als ook SVn akkoord is, regelen zij de lening voor u.