Subsidie voor afkoppelen van regenpijp

Wilt u uw regenwaterpijp loskoppelen? En bent u eigenaar van een woning of bedrijfsgebouw op Texel? Vraag dan subsidie aan. Wij betalen mee aan de kosten voor het materiaal en de werkzaamheden. U krijgt 50% van de kosten vergoed, tot maximaal € 300,-.

Wat heeft u nodig voor een aanvraag?

  • een foto van voor en na de werkzaamheden
  • de rekening (factuur) voor de werkzaamheden
  • de rekening (factuur) voor de materialen

Heeft u een aanvraag gedaan? Dan kan het tot 3 weken duren voor deze is afgehandeld.

Vragen

Bel 14 0222 of mail naar gemeente@texel.nl.