Klacht indienen

Bent u onvriendelijk of onbeleefd behandeld door een ambtenaar of bestuurder van de gemeente? Krijgt u geen antwoord op uw brief of e-mail? Houdt een medewerker van de gemeente zich niet aan een afspraak? Of wordt het werk niet goed uitgevoerd? Dan kunt u via onderstaand formulier een klacht indienen.

U kunt ook bellen met onze klachtencoördinator, mevrouw Wijnhoff. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 14 0222.

  • Uw klacht komt binnen bij de klachtencoördinator. Mocht zij nog vragen hebben, dan neemt zij contact met u op.
  • We starten een onderzoek. Wij nodigen u en degene over wie u klaagt uit voor een gesprek. Daarin kunt u uitleg geven over uw klacht. We kijken naar mogelijke oplossingen.
  • U ontvangt een brief waarin staat hoe wij uw klacht hebben beoordeeld en afgehandeld.

Wij handelen uw klacht binnen 6 weken af. Als er meer tijd nodig is om uw klacht goed af te handelen, kunnen wij deze periode met 4 weken verlengen. 

Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met de klachtencoördinator, mevrouw Wijnhoff. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 14 0222.

Bent u niet tevreden over de afhandeling?

Bent u niet tevreden over de manier waarop wij uw klacht hebben afgehandeld? Dan kunt u uw klacht online indienen bij de Nationale Ombudsman. De Nationale Ombudsman is een onafhankelijke organisatie, aangesteld door de Tweede Kamer. De Nationale Ombudsman bemoeit zich met problemen tussen burgers en de overheid.

Vindt u een fout in een bestemmingsplan? Geef het direct door via het formulier Fout in bestemmingsplan. Als er inderdaad een fout is gemaakt, zoeken we in overleg de beste oplossing.

Bent u het niet eens met een besluit van ons? Dan kunt u bezwaar maken. Zie de pagina Bezwaar en beroep.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.