Milieu

Heeft u een melding over het milieu? Gaat het over huishoudelijk afval, ongedierte of de riolering? Gebruik dan het formulier Iets melden.

Heeft u stankoverlast, geluidsoverlast, licht- of stofhinder van een bedrijf? Kijk dan op de klachtenpagina van OD NHN (Omgevingsdienst Noord-Holland Noord).

Is er spoed (gevaar voor mens of dier)?

  • Bijvoorbeeld losse stukken asbest, verontreiniging of gif? Neem direct contact met ons op.
  • Bij direct levensgevaar: bel 112

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

OD NHN voert voor ons de milieutaken uit. Het gaat om toezicht op milieuwetgeving, -regelgeving en -handhaving. OD NHN is ook toezichthouder bij asbestsloop op Texel.