Iets melden

Is er iets kapot in de buurt? Meld het ons. Ook als het gaat om rondslingerend afval, vernielingen of ongedierte. Of bij parkeeroverlast en onveilige verkeerssituaties. Is er een gevaarlijke situatie die met spoed opgelost moet worden? Bel ons dan op telefoonnummer 14 0222.

Straatverlichting stuk? Dit meldt u via de website Melding openbare verlichting.

Wij behandelen uw melding meestal binnen 5 werkdagen. Dit betekent niet altijd dat de situatie dan ook opgelost is. Soms is daar meer tijd voor nodig.

De straatverlichting is uit tussen 01.00 en 05.00 uur. Dit is geen storing. We gaan zuiniger om met licht: donker waar het kan en licht waar het moet. Doet de straatverlichting het niet op een ander tijdstip of branden de lantaarnpalen juist overdag? Meld dit dan via de website Melding openbare verlichting (Moon). U kunt ook zien welke meldingen er al zijn gedaan.

Overlast van ratten of muizen

Heeft u overlast van ratten? Lees verder op de pagina Rattenoverlast.

Heeft u muizenoverlast? Meld dit direct. Bent u ondernemer? Neem dan contact op met een ongediertebestrijder, zoals Faunabeheer Texel (06 – 29443431), Rentokil of Attack (085 – 0218972).

Wespennest

Wespen bestrijden wij niet. Daarvoor kunt u terecht bij een ongediertebestrijder, zoals Faunabeheer Texel (06 – 29443431), Rentokil of Attack (085 – 0218972).

Dier gevonden

Ziet u een dood dier langs de weg? Meld dit dan direct.

Heeft u een zwerfdier (hond of kat) gevonden? Of bent u uw eigen huisdier kwijt? Neem dan contact op met Dierenpension Texel. Het dierenpension vangt gevonden honden en katten op.

Heeft u een dode (water)vogel gevonden? Lees de veelgestelde vragen en antwoorden over dode (water)vogels en de vogelgriep.

Heeft u een ander dier gevonden? Ecomare vangt zieke en verzwakte vogels en zeehonden op. Voor overige dieren kunt u contact opnemen met Dierenartsenpraktijk Texel.

Veelgestelde vragen en antwoorden over dode watervogels en vogelgriep

Ik heb dode watervogels gevonden, wat moet ik doen?

Het aantreffen van dode vogels op één plek kan wijzen op vogelgriep. Blijft u uit de buurt. De gebiedsbeheerders ruimen de dode vogels op. U hoeft dit niet te melden.

Wie komt de dode dieren opruimen?

HHNK, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Defensie en de gemeente Texel werken samen om de kadavers op te ruimen.

Waarom worden de dode vogels weggehaald?

De kadavers worden weggehaald, om verspreiding van het virus te voorkomen.

Is vogelgriep besmettelijk voor mensen?

Het risico op overdracht van het vogelgriepvirus op mensen is klein. Alleen personen die intensief en/of langdurig contact hebben gehad met besmette dieren of dierlijke producten lopen een risico op een infectie met een dierlijk griepvirus. Verschijnselen zullen zich dan uiten als een lichte griep. Herkent u bij uzelf griepverschijnselen én bent u langdurig in de buurt van gevogelte geweest, neem dan contact op met uw huisarts.

Als vogelgriep niet besmettelijk is voor de mens, waarom mag ik de dieren dan niet aanraken of zelf weghalen?

Het risico op overdracht van het vogelgriepvirus naar mensen is klein. Alleen personen die intensief en/of langdurig contact hebben gehad met besmette dieren of dierlijke producten, lopen een klein risico op een infectie met een dierlijk influenzavirus. Maar het is beter dat u geen enkel risico loopt. Wij adviseren de kadavers van dode wilde watervogels niet aan te raken. Indien er geen langdurig en/of intensief contact is, is er geen kans op overdracht.

Welke maatregelen worden er genomen om uitbreiding van besmetting te voorkomen?

De gebiedsbeheerders houden hun terrein extra scherp in de gaten en kadavers worden geruimd en afgevoerd.

U kunt zelf bijdragen door:

 • de dode dieren niet aan te raken;
 • uw hond aan te lijnen.

Is het vogelgriepvirus gevaarlijk voor andere dieren?

Net als voor de mens geldt ook voor dieren: vermijd uit voorzorg contact met de dode watervogels. Indien er geen langdurig en/of intensief contact is, is er geen kans op overdracht.

Ik heb per ongeluk toch een dode watervogel aangeraakt. Wat nu?

Er is geen reden tot paniek. Het aanraken van een dode vogel levert geen gevaar op voor de volksgezondheid. Bent u, uw kind (of uw huisdier) er toch mee in aanraking gekomen, dan zijn de normale hygiënische maatregelen voldoende: wassen met desinfecterende zeep en goed afspoelen. Indien er geen langdurig en/of intensief contact is, is er geen kans op overdracht.

Hoe lang duurt het totdat de dode vogels zijn opgeruimd?

Het opruimen van de kadavers is gestart na de eerste waarnemingen. Het is onmogelijk te voorspellen wanneer de verspreiding van het virus zal stoppen. We blijven kadavers opruimen zolang dat nodig is.

Meer weten?

Wilt u geluidsoverlast van helikopters of vliegtuigen doorgeven? En is de overlast rond het vliegveld van Texel? Meld dit dan telefonisch bij Texel Airport.

Is de overlast bij de zuidpunt van Texel of bij de Vliehors (Vlieland)? Meld dit bij Defensie. U kunt ook bellen naar 0800 – 0226033. Dit is een gratis telefoonnummer van het Ministerie van Defensie.

Op defensie.nl en NOS-teletekstpagina 766 meldt Defensie militaire oefeningen met bijbehorende vliegbewegingen.

Maaien van bermen

 • Bermen worden 2x per jaar gemaaid, omstreeks juni en in september.
 • Het maaien laten wij doen door meerdere aannemers.
 • Soms worden bermen eerder gemaaid i.v.m. verkeersveiligheid (uitzicht kruisingen).
 • Sommige aanwonenden willen zelf de berm maaien en glad geschoren houden. Helaas wordt hierdoor de rijke bermflora en fauna verstoord.

Baggeren van sloten

 • Sloten worden 1x per jaar gebaggerd en/of gemaaid, tussen half augustus en half oktober. Dit werk wordt gedaan door aanwonende boeren of een aannemer.
 • Sloten langs een weg zijn van de gemeente. Die worden gebaggerd door aannemers.
 • Slootruigte (maaisel) blijft soms wat langer liggen, totdat het meeste water eruit is. Gemeentewerken haalt vervolgens het maaisel op.

 • Alle rioolproblemen (bijvoorbeeld een verstopping) tussen uw huis en het ontstoppingsstuk in uw tuin moet u zelf (laten) oplossen. De kosten betaalt u zelf.
 • Vanaf het ontstoppingsstuk tot het hoofdriool moet de gemeente de problemen oplossen. Neem dan contact op via 14 0222. Een medewerker van de gemeente komt dan kijken wat het probleem is en hoe het opgelost kan worden.