Ontheffing Drank- en Horecawet

Wilt u tijdens een evenement dranken met alcohol schenken? Dan vraagt u een ontheffing aan voor de Drank- en Horecawet. U betaalt hiervoor € 310,60. De ontheffing Drank- en Horecawet is alleen mogelijk bij bijzondere, tijdelijke gelegenheden waar u zwak-alcoholhoudende dranken wilt schenken, zoals bier en wijn.

Wordt het evenement binnen een regulier horecabedrijf gehouden, zoals in een café of restaurant? Meestal heeft het horecabedrijf al een geldige vergunning Drank- en Horecawet. Dan is een ontheffing niet meer nodig.

Verplichte bijlage alcoholplan bij aanvraag

Het verstrekken van dranken met alcohol tijdens uw evenement moet verantwoord gebeuren. Het is dan ook verboden dat jongeren onder de 18 jaar, tijdens uw evenement, aan alcohol komen.

Bij uw aanvraag voor een ontheffing van de Drank- en Horecawet voegt u, samen met de cateraar, een alcoholplan toe. In een alcoholplan beschrijft u hoe u voorkomt dat jongeren onder de 18 jaar, tijdens uw evenement, in het bezit komen van alcohol. De ontheffing van de Drank- en Horecawet krijgt u pas als uw alcoholplan door ons is goedgekeurd.

Bekijk wat er in het alcoholplan moet staan

Voorwaarden bij ontheffing

  • Sterk alcoholhoudende dranken zijn verboden.
  • Een ontheffing kan alleen worden gegeven voor bijzondere, tijdelijke gelegenheden, voor maximaal 12 dagen achter elkaar en maximaal twee keer per jaar.
  • Het verstrekken van dranken met alcohol mag alleen onder leiding van een daarvoor gekwalificeerde leidinggevende.
  • Bij iedere plek waar alcohol wordt verkocht, is minimaal één leidinggevende aanwezig. De namen van deze leidinggevenden zijn vermeld op de ontheffing Drank- en Horecawet. Deze leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar, in het bezit van het diploma Sociale Hygiëne en van goed levensgedrag.