Ontheffing rijden op het strand

Het is verboden om met een gemotoriseerd voertuig op het Texelse strand te rijden. Moet u werkzaamheden verrichten op het strand? Dan kunt u een ontheffing aanvragen. Gebruik hiervoor onderstaand formulier. De kosten zijn € 94,50 per kenteken.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.