Filmopnames maken op Texel

U mag zonder vergunning van ons professionele filmopnames maken op Texel. Bijvoorbeeld voor een commercial of speelfilm. Vraag wel toestemming als uw filmopnames gevolgen hebben voor de omgeving. Doe dit ruim op tijd.

Houd ook rekening met geldende regels. Zo zijn in het broedseizoen (van 1 maart tot 1 september) sommige wandelpaden in natuurgebieden afgesloten. En uw (volg)auto’s mag u niet overal vrij parkeren. Regels voor parkeren op Texel leest u op de pagina Texelvignet.

Gevolgen voor de omgeving? Vraag dan eerst toestemming

Wilt u iets doen dat gevolgen heeft, of overlast geeft, voor de omgeving? Bijvoorbeeld een weg of straat tijdelijk afsluiten of grote installaties opbouwen? Neem dan altijd contact met ons op. Doe dit ook als u twijfelt. Stuur een e-mail met uw vraag of verzoek naar gemeente@texel.nl. Zet in de onderwerpregel kort waar uw vraag of verzoek over gaat.

Houd er rekening mee dat het tot enkele weken kan duren voordat uw vraag of verzoek door ons is behandeld. Neem dus ruim op tijd contact met ons op.

Ontheffing nodig voor rijden op het strand

Het is niet toegestaan om zonder ontheffing te rijden op het Texelse strand. Wilt u voor filmopnames met een voertuig op het strand rijden? Vraag dan een ontheffing aan via Ontheffing rijden op het strand. Doe uw aanvraag op tijd.

Regels voor filmen met drones

Wilt u filmopnames maken met een drone? Op Texel zijn meerdere gebieden waar vliegen met drones verboden is of alleen onder voorwaarden is toegestaan. Op Vliegen met een drone vindt u meer informatie.

Filmen in natuurgebieden? Vraag toestemming aan de grondeigenaar

Voor het filmen in natuurgebieden vraagt u toestemming aan de grondeigenaar. Bijvoorbeeld Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat of het Hoogheemraadschap.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.