Bewijs van in leven zijn

Heeft u een Bewijs van in leven zijn nodig voor uw pensioenfonds of een andere uitkerende instantie? Het Bewijs van in leven zijn toont aan dat u in leven bent op het moment dat het bewijs wordt afgegeven. Het is bedoeld voor gebruik door Nederlandse instanties. Voor buitenlandse instanties heeft u een Attestatie de vita nodig (een internationaal Bewijs van in leven zijn). U kunt een Bewijs van in leven zijn online aanvragen met uw DigiD.

Vraagt uw pensioenfonds het Bewijs van in leven zijn van u? Dan hoeft u niets te betalen. U moet dan wel de brief van uw pensioenfonds laten zien. Anders kost het bewijs € 6,15.

U kunt een Bewijs van in leven zijn aan de balie in het gemeentehuis aanvragen.

Als u naar de balie komt, neemt u uw geldige identiteitsbewijs en de brief van uw pensioenfonds mee. Zonder de brief van uw pensioenfonds betaalt u € 6,15.

U kunt een Bewijs van in leven zijn per brief aanvragen. Hiervoor stuurt u een ondertekende brief met een kopie van uw geldige identiteitsbewijs en een kopie van de brief van uw pensioenfonds naar:

Gemeente Texel
Team Gemeentewinkel
Postbus 200
1790 AE DEN BURG

Voor buitenlandse instanties heeft u een Attestatie de vita nodig. Een Attestatie de vita wordt ondertekend door een ambtenaar van de burgerlijke stand.

U kunt een Attestatie de vita alleen aanvragen aan de balie in het gemeentehuis. Vergeet niet uw geldige identiteitsbewijs mee te nemen. Neem ook de brief van uw pensioenfonds mee, als u die heeft. Het bewijs kost € 14,30.