Bewijs van in leven zijn

Heeft u een Bewijs van in leven zijn nodig voor uw pensioenfonds of een andere uitkerende instantie? Het laat zien dat u in leven bent op het moment dat het bewijs wordt afgegeven. Het is bedoeld voor gebruik door Nederlandse instanties. Voor buitenlandse instanties heeft u een Attestatie de vita nodig (een internationaal Bewijs van in leven zijn). U vraag het aan met uw DigiD.

Vraagt een pensioenfonds aan u om een Bewijs van in leven zijn? Dan hoeft u niets te betalen. Anders kost het bewijs € 6,35.

U kunt een Bewijs van in leven zijn aan de balie in het gemeentehuis aanvragen.

Neem uw geldige identiteitsbewijs mee en de brief van uw pensioenfonds.
Heeft u geen brief van uw pensioenfonds? Dan betaalt u € 6,35.

U kunt een Bewijs van in leven zijn per brief aanvragen. Hiervoor stuurt u een ondertekende brief met een kopie van uw geldige identiteitsbewijs en een kopie van de brief van uw pensioenfonds naar:

Gemeente Texel
Team Gemeentewinkel
Postbus 200
1790 AE DEN BURG

U kunt uw brief ook mailen naar gemeente@texel.nl.
Heeft u geen brief van uw pensioenfonds? Dan ontvangt u een rekening van € 6,35.

Voor buitenlandse instanties heeft u een Attestatie de vita nodig. 

U kunt een Attestatie de vita alleen persoonlijk aanvragen aan de balie in het gemeentehuis. Vergeet niet uw geldige identiteitsbewijs mee te nemen. Het bewijs kost € 15,70.

Vraagt uw pensioenfonds een Attestatie de vita van u? Dan hoeft u niets te betalen. U moet dan wel de brief van uw pensioenfonds laten zien.