Zorgen over psychische problemen

Maakt u zich zorgen over iemand in uw omgeving? En denkt u dat die persoon misschien psychische (geestelijke) hulp nodig heeft? Bij het Meldpunt Vangnet & Advies kunt u advies vragen of een melding doen.

Bij acuut gevaar of in een crisissituatie belt u 112.

Het Meldpunt Vangnet & Advies is er voor iedereen die zich zorgen maakt over iemand in zijn omgeving met psychische (geestelijke) problemen. U kunt er advies vragen of een melding doen. 

Het meldpunt is van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 8.30 tot 17.00 uur. Bel 088 – 0100521. U kunt ook een e-mail sturen naar meldpunt-kop@ggdhn.nl.

Als u ziet dat iemand een gevaar is voor zichzelf en/of de omgeving, dan is het goed om dit te melden. Het Meldpunt Vangnet & Advies zoekt naar de beste oplossing. Het werkt hierbij samen met zorgaanbieders, politie, wijkteams, het Veiligheidshuis en de familie of de omgeving van de persoon.

Familie of buren merken vaak als eersten dat het niet goed met iemand gaat. Het is belangrijk om dit te melden voordat de situatie ernstig wordt. De persoon om wie het gaat kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen.

Gaat het niet goed met iemand die u kent? Dan merkt u dit vaak aan het contact dat u met die persoon heeft. Dat contact is veranderd, zonder dat daar een goede reden voor is. Hij of zij reageert boos als u toenadering zoekt, of vermijdt juist alle contact met u. Soms lijkt iemand in een andere werkelijkheid te leven.

Het Meldpunt Vangnet & Advies doet een verkennend onderzoek

Heeft u een melding gedaan over iemand in uw omgeving? Dan onderzoekt het Meldpunt Vangnet & Advies of en welke hulp deze persoon nodig heeft. Een medewerker zoekt uit of deze persoon een gevaar vormt voor zichzelf of de omgeving. Ook controleert de medewerker of er sprake is van een psychiatrische stoornis.

Als er hulp nodig is, probeert de medewerker vrijwillige hulp te regelen. Alleen als het niet anders kan, wordt er verplichte zorg aangevraagd. Een rechter bepaalt of verplichte zorg gestart mag worden.

Als familielid krijgt u informatie over het verkennend onderzoek

Bent u een naast familielid van degene over wie de melding is gedaan? Dan krijgt u binnen 2 weken de uitkomst van het verkennend onderzoek. Bent u het niet eens met deze uitkomst? Dan heeft u het recht om te eisen dat de officier van justitie de zaak onderzoekt. Bent u geen naast familielid, dan wordt u niet over de uitkomst geïnformeerd.

Alleen als het echt nodig is, wordt verplichte zorg gestart

Dreigt iemand voor zichzelf of anderen ernstig nadeel te veroorzaken? En is dit het gevolg van psychische problemen? Dan proberen we eerst met deze persoon in gesprek te gaan. We schatten in hoe het echt met iemand gaat. En hoe groot het gevaar is. Alleen als het echt nodig is, wordt verplichte zorg gestart.

Bij verplichte zorg nemen anderen besluiten over de persoon. De persoon om wie het gaat heeft wel het recht om zijn wensen te laten horen. Daarbij heeft hij of zij recht op hulp van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp), iemand die in dienst is van de onafhankelijke Stichting PVP.

Verplichte zorg kan in een instelling of thuis plaatsvinden.

Bel 112 in geval van een crisis. Er komt dan direct hulp. Iemand van de GGZ (geestelijke gezondheidszorg) beoordeelt of en welke hulp iemand nodig heeft. Als het nodig is wordt meteen verplichte zorg gestart. Dan moet de burgemeester binnen 18 uur na het starten van de verplichte zorg tot een crisismaatregel besluiten.

Voor hulp bij psychische problemen kunt u contact opnemen met uw huisarts.
Bel 112 in geval van een noodsituatie. 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.