Leerplicht

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18e onderwijs volgen. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger).

U bent er als ouder of verzorger voor verantwoordelijk dat uw kind naar school gaat. Is uw kind 12 jaar of ouder, dan is het kind zelf ook verantwoordelijk.

Schoolverzuim

Gaat uw kind niet naar school en zijn daarvoor geen aanwijsbare redenen? Dan is er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim. U mag bijvoorbeeld niet buiten de schoolvakanties op vakantie gaan. Dit wordt gecontroleerd door onze leerplichtambtenaren.

Verlof of vrijstelling

Onder bepaalde voorwaarden kunt u echter extra (vakantie)verlof aanvragen. Ook meer structureel verzuim is soms toegestaan. Er is dan sprake van een vrijstelling. U vraagt extra verlof aan bij de school van uw kind.

Folder: Hoe en waarvoor kan ik schoolverlof aanvragen voor mijn kind? (pdf)

Formulier Werkgeversverklaring – Verlof buiten de schoolvakantie (pdf)