Toelage uitwonende studenten

Bent u ouder (of verzorger) van een uitwonende student jonger dan 18 jaar die geen studiefinanciering ontvangt? Of volgt u zelf een opleiding in het voortgezet onderwijs (havo, vwo), bent u ouder dan 18 jaar, woont u niet meer thuis en krijgt u geen studiefinanciering? Dan komt u misschien op grond van de regeling Toelage Uitwonende Studerenden (TUS) in aanmerking voor een gemeentelijke toelage.

Let op: een aanvraag doen voor schooljaar 2020/2021 is niet meer mogelijk.

Voorwaarden

U heeft waarschijnlijk recht op een TUS wanneer u:

  • ouder/verzorger bent van een uitwonende studerende tot 18 jaar oud en u zelf op Texel woont
  • 18 jaar of ouder bent, zelfstandig woont, een opleiding volgt in het voortgezet onderwijs (havo, vwo) en (één van) uw ouder(s) op Texel woont

Bij een jaarinkomen lager dan € 36.088,27 ontvangt u de maximale toelage van € 160,77 per maand (in 2020/2021). Is uw inkomen hoger, dan is de toelage lager.

Twijfelt u of u in aanmerking komt? Dien dan toch een aanvraag in.

Vraag de toelage aan vóór 1 maart

Uw aanvraag voor een toelage voor schooljaar 2021/2022 moet vóór 1 maart 2022 bij ons binnen zijn. Bij het aanvraagformulier moet u ook een aantal bijlagen inleveren:

  • Een bewijs waaruit blijkt dat de student uitwonend is
  • Een bewijs waaruit blijkt dat de student is ingeschreven aan de onderwijsinstelling die u op het formulier heeft ingevuld
  • Een inkomensverklaring van de Belastingdienst van het kalenderjaar 2019 waar uw verzamelinkomen uit blijkt. Deze verklaring vraagt u op bij de Belastingdienst.

Toelage uitwonende studenten aanvragen voor studerende t/m 17 jaar (pdf)
Toelage uitwonende studenten aanvragen voor studerende van 18 t/m 27 jaar (pdf)