Toelage uitwonende studenten

Bent u ouder (of verzorger) van een uitwonende student die jonger is dan 18 jaar en die geen studiefinanciering ontvangt? Of volgt u zelf een opleiding in het voortgezet onderwijs (havo, vwo), bent u ouder dan 18 jaar, woont u niet meer thuis en krijgt u geen studiefinanciering? Dan kunt u misschien een toelage krijgen: de Toelage Uitwonende Studenten (TUS).

Voorwaarden

U heeft waarschijnlijk recht op een TUS wanneer u:

  • ouder/verzorger bent van een uitwonende student tot 18 jaar oud en u zelf op Texel woont
  • 18 jaar of ouder bent, zelfstandig woont, een opleiding volgt in het voortgezet onderwijs (havo, vwo) en 1 van of allebei uw ouders op Texel wonen

Bij een jaarinkomen lager dan € 38.074,76 ontvangt u de maximale toelage van € 172,34 per maand (in 2022/2023). Is uw inkomen hoger, dan neemt de tegemoetkoming met elke meer verdiende euro langzaam af. 

Twijfelt u of u in aanmerking komt? Dien dan toch een aanvraag in.

Vraag de toelage aan vóór 1 maart

Uw aanvraag voor een toelage voor schooljaar 2022/2023 moet vóór 1 maart 2023 bij ons binnen zijn. Bij het aanvraagformulier moet u ook een aantal bijlagen inleveren:

  • een bewijs waaruit blijkt dat de student uitwonend is
  • een bewijs waaruit blijkt dat de student is ingeschreven aan de onderwijsinstelling die u op het formulier heeft ingevuld
  • een inkomensverklaring van de Belastingdienst van het kalenderjaar 2020 waar uw verzamelinkomen uit blijkt. Deze verklaring vraagt u op bij de Belastingdienst.

Aanvraagformulier

Om een aanvraag te doen vult u het aanvraagformulier in: