Vergoeding bootkosten voor studenten met OV-chipkaart

Studenten met een OV-chipkaart hebben recht op gratis vervoer. De kosten voor de boot vallen niet onder deze regeling. Daarom komen studenten die aan het vasteland studeren en recht hebben op studiefinanciering in aanmerking voor een vergoeding van de bootkosten.

Aanvragen en voorwaarden

U vraagt de aanvullende vergoeding aan in de maand december. Op deze pagina vindt u dan een formulier.

U krijgt een vergoeding voor de gemaakte bootkosten als:

  • u studeert en in het bezit bent van een OV-chipkaart met studentenreisrecht, en
  • uw ouder(s) ingeschreven staan bij de gemeente Texel, en
  • u geen onderwijs volgt op Texel.

Uitbetaling

Vraagt u in december een vergoeding aan? Dan storten wij het bedrag uiterlijk in maart van volgende jaar op uw rekening.