Vergoeding voor leerlingenvervoer

Kan uw kind niet zelfstandig naar school reizen? Of niet naar een school dicht bij huis? Soms is een vergoeding mogelijk voor het vervoer tussen huis en school.

De vergoeding hangt af van de afstand naar de school die uw kind bezoekt en van de mogelijkheden van uw kind. Wij vergoeden het vervoer van het woonadres naar de school die het meest dichtbij staat én bij uw kind past.

Wanneer vergoeding leerlingenvervoer?

De reiskosten vergoeden wij als 1 van de volgende situaties van toepassing is:

  • Uw kind gaat naar een basisschool op meer dan 6 kilometer van uw woning. Dit geldt alleen als het een school voor speciaal onderwijs is.
  • Uw kind gaat naar de dichtstbijzijnde basisschool. Deze school ligt op meer dan 6 kilometer van uw woning.
  • Uw kind kan vanwege zijn/haar handicap niet zelfstandig naar school reizen.

Aanvragen vergoeding leerlingenvervoer

Gebruik onderstaande formulieren. Lever uw aanvraag in vóór 1 juni.