Wat doet het Sociaal Team?

Het sociaal team geeft informatie en advies en beantwoordt vragen over hulp bij lichamelijke, geestelijke en/of financiële problemen. Sommige situaties vragen meer tijd om opgelost te worden. In dat geval gaat een medewerker van het sociaal team met de hulpvrager in gesprek om tot een passende oplossing te komen. Het uitgangspunt is altijd dat de inwoner (de hulpvrager) de regie over het eigen leven weer krijgt en behoudt.

Eén gezin – één plan – één regisseur

Inwoners met meerdere hulpvragen krijgen binnen het team een vast aanspreekpunt (regisseur), volgens de nieuwe aanpak: ‘één gezin – één plan – één regisseur’. Samen met de regisseur wordt een plan voor de meest passende ondersteuning gemaakt. Als dat nodig is, kan de regisseur besluiten er één of meer andere hulpverleners bij te halen. Dan nog blijft de regisseur het aanspreekpunt. Hiermee zorgen wij ervoor dat inwoners met meerdere hulpvragen met minder hulpverleners te maken krijgen. 

Hoe verloopt het eerste contact?

Inwoners van Texel kunnen contact opnemen met het Sociaal Team. Medewerkers van het team gaan in gesprek met de inwoner en brengt de situatie in kaart. Wat is precies de vraag en hoe zijn de persoonlijke omstandigheden?

Daarna gaan de medewerkers met de hulpvrager op zoek naar oplossingen. Samen met de medewerkers wordt gekeken welke rol het eigen netwerk van de hulpvrager hierbij kan spelen. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan vindt ondersteuning vanuit het wijkteam of andere organisaties plaats. Die ondersteuning duurt zo kort als mogelijk en zo lang als het nodig is.

Wij zijn altijd benieuwd naar uw ervaringen met het Sociaal Team. Deel uw ervaringen.