Energietoeslag voor inwoners met een laag inkomen

Heeft u moeite met het betalen van uw rekeningen voor gas en elektriciteit? Misschien kunt u een energietoeslag krijgen.

Wet energietoeslag 2023 uitgesteld

Omdat het kabinet is gevallen, is onduidelijk wanneer de wet Energietoeslag 2023 behandeld wordt. Pas als deze wet is aangenomen kunnen wij de energietoeslag 2023 toekennen. Houd deze pagina in de gaten voor de laatste informatie. Heeft u in 2023 een voorschot ontvangen, dan krijgt u de rest van het bedrag van de energietoeslag 2023 automatisch op uw rekening zodra wij dat kunnen toekennen.

Voorschot in april 2023

Ontving u in 2022 energietoeslag en voldeed u nog aan de voorwaarden? Dan heeft u voor 30 april 2023 een voorschot van € 500,- ontvangen. U bent hier per brief over geïnformeerd. Heeft u geen brief ontvangen? Neem dan contact met ons op. Dit kan via het contactformulier Sociaal Team of door ons te bellen op telefoonnummer 14 0222.

Komt u in de financiële problemen?

Komt u in 2023 in de problemen door de gestegen energiekosten? Dan kunt u ook een aanvraag doen voor een financiële tegemoetkoming bij het Texelfonds. De tegemoetkoming is €380,- voor huishoudens zonder kinderen en €760,- voor huishoudens met kinderen. Dit bedrag wordt direct aan uw energieleverancier betaald en kan worden aangevraagd bij Texels Welzijn. De aanvraag is gemakkelijk en wordt met respect voor uw privacy behandeld. Kijk voor meer informatie op texelfonds.nl. Of neem voor een aanvraag direct contact op met Texels Welzijn via 0222-312696.

Inkomensgrens wijzigt

Had u in 2022 te veel inkomen voor de energietoeslag? De inkomensgrens is verhoogd. U mag in 2023 en 2024 meer inkomen hebben (140% in plaats van 120% van de bijstandsnorm). Misschien kunt u daarom in 2023 en 2024 wel een energietoeslag krijgen. Bekijk of u recht heeft op extra geld.

Heeft u nog vragen? Bel dan het Sociaal Team op 14 0222 (dit is het hele telefoonnummer).