Inkomsten doorgeven

Geef inkomsten altijd door aan ons als u een bijstandsuitkering ontvangt. Voorbeelden van inkomsten zijn: salaris, uitkering, pensioen, uitbetaling verzekering, studiefinanciering, verhuur, oppasgeld, vergoeding vrijwilligerswerk.

Geeft u op tijd uw inkomsten door (voor de 22ste van de maand)? En met alle bewijsstukken? Dan kunnen wij uw uitkering op tijd uitbetalen. 

Welke inkomsten moet u doorgeven en welke niet?

U moet doorgeven:

  • loon uit werk. Krijgt u elke maand hetzelfde loon, dan geeft u dit 2 keer per jaar door, in februari en augustus. Als u maandelijks een ander loon krijgt, dan geeft u dit maandelijks door
  • inkomsten als zelfstandige, ook bijvoorbeeld geld als oppashulp
  • giften in geld of natura, zoals een fiets of een maandelijks voedselpakket
  • uitkering van andere instanties, zoals WW, Wajong en WAO/WIA
  • schadevergoeding
  • alimentatie
  • rente
  • vrijwilligersvergoeding. U moet een vrijwilligersvergoeding wel melden, maar u mag € 190 per maand houden (vanaf 27 jaar).

Deze inkomsten hoeft u niet door te geven:

  • kinderbijslag, kindgebonden budget, zorgtoeslag en huurtoeslag
  • inkomsten van uw inwonende kind tot 21 jaar

Niet alle inkomsten brengen we meteen in mindering op uw uitkering, maar u moet wel alle inkomsten doorgeven. Als u geen of onjuiste informatie doorgeeft over uw inkomsten, dan is er misschien sprake van fraude. We kunnen uw bijstandsuitkering dan verlagen of beëindigen. Geld dat u onterecht van ons heeft gekregen, moet u terugbetalen. Het kan zijn dat we u een boete geven.

Zie ook