Werk vinden

Mensen die werken, voelen zich vitaler en fitter. Wij vinden werk belangrijk en zetten daar vol op in. Voor iedereen: jong of oud, met weinig of veel werkervaring of met een arbeidsbeperking. Of u nu een uitkering heeft of niet, we ondersteunen u graag bij het vinden van werk.

Werkervaring opdoen

U kunt uw kansen op de arbeidsmarkt het beste vergroten door actief aan de slag te zijn. Bijvoorbeeld door een werkervaringsplek. We houden rekening met wat u wel en niet kunt. Het vinden van werk staat altijd voorop.

Meedoen in de samenleving

Kunt u nu (nog) niet werken en ontvangt u een uitkering van ons? Dan zoeken we met u naar een manier om mee te doen in de samenleving. Maatschappelijk participeren noemen we dat. We kijken naar uw mogelijkheden en hoe u nog stappen kunt maken richting betaald werk.