Werk vinden

Mensen die werken, voelen zich vitaler en fitter. Wij vinden werk belangrijk en zetten daar vol op in. Voor iedereen: jong of oud, met weinig of veel werkervaring of met een arbeidsbeperking. Of u nu een uitkering heeft of niet, we ondersteunen u graag bij het vinden van werk.

Werkervaring opdoen

U kunt uw kansen op de arbeidsmarkt het beste vergroten door actief aan de slag te zijn. Bijvoorbeeld door een werkervaringsplek. We houden rekening met wat u wel en niet kunt. Het vinden van werk staat altijd voorop.

Meedoen in de samenleving

Kunt u nu (nog) niet werken en ontvangt u een uitkering van ons? Dan zoeken we met u naar een manier om mee te doen in de samenleving. Maatschappelijk participeren noemen we dat. We kijken naar uw mogelijkheden en hoe u nog stappen kunt maken richting betaald werk.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.