Principeverzoek

Heeft u een bouwplan, project of ander initiatief dat niet voldoet aan de regels in het Omgevingsplan (voorheen: bestemmingsplan)? Voordat u een vergunning aanvraagt, kunt u eerst een principeverzoek indienen. Via een principeverzoek komt u erachter of wij voor uw plan van de regels willen afwijken. Bij een principeverzoek hoeft u alleen een ‘schetsplan’ te maken en nog geen volledige aanvraag of bouwtekening. Dat scheelt u kosten. Een principeverzoek kost € 620,80.

Hoe werkt het?

U dient een principeverzoek in via het online formulier. Het online formulier bevat alle vragen die wij nodig hebben voor het beoordelen van uw verzoek.

Wij kijken onder andere naar de gevolgen van uw project voor de omgeving, natuur en milieu. En of uw project aan bepaalde regels voldoet.

Het college van burgemeester en wethouders laat weten of het ‘in principe’ wil meewerken aan uw plan. En waarmee u eventueel rekening moet houden. Wil het college in principe meewerken? Dan laat zij weten welke vervolgaanvraag u moet doen. Bijvoorbeeld een aanvraag wijziging omgevingsplan of een aanvraag omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (bopa).

Let op: een positieve beoordeling op uw principeverzoek betekent niet dat ook definitief meegewerkt wordt. Er kan later alsnog een reden zijn waarom niet kan worden meegewerkt. Vaak moet ook de gemeenteraad een besluit nemen, die kan een ander standpunt innemen. Dit kan ertoe leiden dat geweigerd wordt het omgevingsplan te wijzigen of de omgevingsvergunning te verlenen.

Een uitspraak op een principeverzoek is 1 jaar geldig. Vraagt u binnen 1 jaar na de beslissing op uw principeverzoek een omgevingsvergunning aan? Dan wordt de helft van de kosten voor het principeverzoek afgetrokken van de kosten voor uw aanvraag van een omgevingsvergunning. Dat is omdat een deel van de toetsing (de beoordeling van uw plan) al heeft plaatsgevonden bij het principeverzoek.

Tegen een beslissing op een principeverzoek kunt u geen bezwaar of beroep indienen.

Gratis vooroverleg

Wilt u, voordat u een principeverzoek indient, uw plan eerst met ons overleggen? Dat kan. Zo’n eerste overleg is gratis.

Een verzoek voor overleg vraagt u aan door een e-mail te sturen naar gemeente@texel.nl. Zet in het onderwerp ‘vooroverleg principeverzoek’. Uw verzoek komt dan bij de goede medewerker terecht. Deze neemt contact met u op voor het maken van een afspraak. U kunt ook bellen naar 14 0222.

Participatie: overleg met uw buren over uw plan

Het is belangrijk uw buren op tijd te betrekken bij uw plan. Dit heet participatie.

Ga al vroeg met uw buren in gesprek. Dan kunt u rekening houden met hun wensen en belangen. Gaat u niet met uw buren in gesprek? Dan kan dat later in het aanvraagproces tot vertraging leiden. Ook is dan het risico aanwezig op bezwaar- en beroepsprocedures. Dat is vervelend en dan kunt u uw plan mogelijk niet of pas later realiseren.

Soms is participatie verplicht. Hierover leest u in het Raadsbesluit ‘Gevallen waarvoor participatie verplicht is onder de Omgevingswet’ (pdf). En in de Nota Participatiebeleid onder de Omgevingswet (pdf).