Principeverzoek

Heeft u een bouwplan, maar voldoet uw plan niet aan de regels van het bestemmingsplan? Dan kunt u een principeverzoek indienen. Via een principeverzoek komt u erachter of wij voor uw plan van de regels willen afwijken. Bij een principeverzoek hoeft u alleen een ‘schetsplan’ te maken en nog geen volledige aanvraag of bouwtekening. Dat scheelt u kosten. Een principeverzoek kost € 602,70.

Wat gebeurt er met uw verzoek?

Uw principeverzoek wordt bekeken door het college van burgemeester en wethouders. Het college laat weten of het ‘in principe’ wil meewerken aan uw plan of niet. Wil het college voor u in principe een uitzondering maken? Dan kunt u verder met uw plan en kunnen wij daarvoor een planologische procedure starten. Bijvoorbeeld een wijziging van het bestemmingsplan of een andere actie die nodig is.

Let op: medewerking van het college wil niet zeggen dat u ook een omgevingsvergunning krijgt. Andere partijen die met uw bouwplan te maken krijgen, bijvoorbeeld uw buren of de provincie, kunnen tegen uw plan zijn. In dat geval moet u uw plan aanpassen of krijgt u geen omgevingsvergunning.

Een uitspraak op een principeverzoek is 1 jaar geldig. Vraagt u binnen 4 maanden na de beslissing op uw principeverzoek een omgevingsvergunning aan? Dan wordt de helft van de kosten voor het principeverzoek afgetrokken van de kosten voor uw aanvraag van een omgevingsvergunning. Dat is omdat een deel van de planologische toetsing (de onderbouwing van uw plan) al heeft plaatsgevonden bij het principeverzoek.