Verhuizen vanuit het buitenland naar Texel

Bent u het komende half jaar minimaal 4 maanden in Nederland? Binnen 5 dagen na aankomst kunt u zich persoonlijk inschrijven in de gemeente. Maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer 14 0222 of gemeente@texel.nl.

Let op: als u verhuist naar Texel heeft u een huisvestingsvergunning nodig.

  • geldig identiteitsbewijs van iedere persoon die ingeschreven wordt. Deze personen moeten allemaal bij de afspraak aanwezig zijn.
  • bewijs van uitschrijving. Dit is alleen nodig als u van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius of Saba komt.
  • getekende huur- of koopovereenkomst van uw woning. Of toestemming van de hoofdbewoner bij wie u gaat inwonen.
  • originele documenten uit het buitenland, bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte, echtscheidingsakte of extra bewijsstukken. Soms moeten documenten uit het buitenland eerst worden gelegaliseerd. Dit verschilt per land. Legalisatie betekent dat de verklaring ondertekend en gestempeld moet zijn in het land van herkomst. 

Meer over het legaliseren van buitenlandse documenten op nederlandwereldwijd.nl

Blijft u korter dan 4 maanden in Nederland? U kunt terecht bij een RNI-loket voor het aanvragen van een burgerservicenummer (BSN).

Meer over registratie als niet-ingezetene (RNI) op rijksoverheid.nl