Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris is algemeen directeur en voorzitter van de directie. Als strategisch adviseur van de burgemeester en het college is zij de brug tussen de ambtenaren en het bestuur. De gemeentesecretaris is bij alle vergaderingen van het college aanwezig en tekent alle collegebesluiten mee met de burgemeester.

Esther Wolfkamp

Gemeentesecretaris

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.