Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris is algemeen directeur en voorzitter van de directie. Als strategisch adviseur van de burgemeester en het college is zij de brug tussen de ambtenaren en het bestuur. Zij is bij alle vergaderingen van het college aanwezig en tekent alle collegebesluiten mee met de burgemeester.

Op 1 februari heeft onze gemeentesecretaris Eva van der Bruggen aangekondigd dat zij de gemeente per 1 april gaat verlaten. Meer hierover leest u in het persbericht Gemeentesecretaris/ algemeen directeur Eva van der Bruggen verlaat gemeente Texel.

Eva van der Bruggen

Gemeentesecretaris