Invasieve exoten

Ook op Texel hebben we last van ongewenste plantensoorten oftewel ‘invasieve exoten’. Bijvoorbeeld reuzenberenklauw, Japanse duizendknoop, reuzenbalsemien en parelvederkruid. Ook een inheemse soort als Jakobskruiskruid kan ongewenst zijn.

Schade door ongewenste soorten

Ongewenste soorten zijn schadelijk voor:

 • andere plantensoorten, die ze verdringen. Daardoor tasten ze de biodiversiteit aan. Biodiversiteit is het goede evenwicht tussen planten en dieren.
 • mogelijk uw gezondheid (reuzenberenklauw) of dat van uw paarden of koeien (jakobskruiskruid)
 • wegen en straten (Japanse duizendknoop)

Ongewenste soort gevonden?

Apps als Obsldentify en PlantNet helpen bij het herkennen van de plant. In de openbare ruimte bestrijdt de gemeente de ongewenste plantensoorten. Ziet u een ongewenste plantensoort die voor een onveilige situatie in de openbare ruimte zorgt? Dit kan via telefoonnummer 14 0222 of via het formulier Iets melden.

Heeft u een plant op eigen terrein staan? Lees per categorie wat u zelf kunt doen om de ongewenste plantensoort te bestrijden.

Ongewenste plantensoorten herkennen en bestrijden

De reuzenberenklauw is ongewenste plantensoort die zich niet alleen snel verspreidt, maar bovendien een gevaar voor mens en dier kan zijn. Het sap van de plant kan in combinatie met zonlicht blaren veroorzaken.

De reuzenberenklauw lijkt op de gewone berenklauw maar is een stuk groter. De reuzenberenklauw kan 3-5 meter hoog worden en heeft in tegenstelling tot de inheemse berenklauw rood-paars gevlekte stengels. Reuzenberenklauw is te herkennen aan de grote bladeren met diepe veervormige insnijdingen. De plant bloeit vanaf half juni met witte bloemen, de zaden zijn breed gevleugeld en worden over korte afstand door de wind verspreid.

Reuzenberenklauw bestrijden

Er zijn verschillende manieren om de reuzenberenklauw te bestrijden. Raak de reuzenberenklauw nooit aan zonder bescherming! Het sap van de plant kan in combinatie met zonlicht blaren veroorzaken.

 • Draag altijd beschermende kleding (handschoenen, lange kleding en eventueel een veiligheidsbril)
 • Voorkom dat de zaden van de plant zich op eigen terrein verspreiden en doe een vuilniszak om de kop van de berenklauw voor u deze afknipt.
 • Knip de bloem (knoppen) weg vóór het zaad rijp is en de berenklauw in de bloei staat en werp deze in de grijze container.
 • Steek de wortel in het vroege voorjaar op ten minste 15 centimeter af en herhaal dit in de zomer.
 • Maai de planten weg. Doe dit ten minste 5 keer per groeiseizoen. Zo raakt de plant uitgeput.
 • Gooi verwijderde planten (uitgestoken wortel en de bladeren), met uitzondering van de kop en de zaden, bij het groenafval.

Bloemenkoppen en zaden mogen niet in de groene container geworpen worden! Deze moeten (verpakt in een vuilniszak om verspreiding van zaden te voorkomen) in de grijze container worden weggegooid. Hiermee wordt voorkomen dat de zaden zich verspreiden tijdens de verwerking van het groencompost.

Houd er rekening mee dat de zaden van de reuzenberenklauw tot 7 jaar kiemkrachtig blijven.

foto van de reuzenberenklauw
Reuzenberenklauw (Bron: NVWA)
Reuzenbalsemien (Bron: NVWA)

Reuzenbalsemien groeit voornamelijk op natte, vochtige, voedselrijke plekken zoals als oevers, meren, weides en bosranden. Reuzebalsemien is de hoogste 1-jarige plant in Nederland. De plant bloeit van juli tot oktober en is te herkennen aan de doorzichtige stengels en grote witte of roze of paarse geurende bloemen.

Door de snelle groei kan de reuzenbalsemien inheemse planten soorten en de fauna die er onder leeft verdringen en verstikken.

Reuzenbalsemien bestrijden

Reuzenbalsemien is makkelijk te verwijderen, maar wacht er niet te lang mee. Rijpe zaden kunnen zich over een flinke afstand verspreiden.

 • Door het tijdig uitsteken van de plant wordt voorkomen dat de planten zaad zetten en gaan bloeien.
 • Door regelmatig te maaien put de reuzenbalsemien uit. Dit werkt mits de planten laag bij de grond worden afgemaaid.

Belangrijk bij het verwijderen is dat u de reuzenbalsemien vóór de bloei moet uitsteken. Dit om de verspreiding van zaden te voorkomen. De resten van de plant gooit u weg in de grijze container.

De Japanse duizendknoop is een ongewenste plantensoort, die inheemse plantensoorten verdringt. De plant kan door zijn sterke wortels schade veroorzaken aan wegen, gebouwen en leidingen. De Japanse duizendknoop bloeit tussen juli en september en is in de bloei te herkennen aan zijn crème-witte tros bloemen.

Japanse duizendknoop bestrijden

De bestrijding van Japanse duizendknoop is lastig en een kwestie van geduld. De plant moet regelmatig worden afgeknipt. Dit put de plant uit. Werkt dit niet? Dan adviseren wij om een hovenier in te schakelen. De resten van de plant gooit u weg in de grijze container.

Japanse duizendknoop (Bron: Wikipedia)

Parelvederkruid is een ongewenste waterplant en groeit vooral in voedselrijk, stilstaand of langzaam stromend water. Onder de juiste omstandigheden kan de plant in korte tijd lange uitlopers vormen waardoor de plant het hele wateroppervlak bedekt. Dit zorgt ervoor dat licht en zuurstof niet meer doordringen in het water en alle onderliggende flora en fauna sterft.

Parelvederkruid bestrijden

Voorkom overwoekering door zo vroeg mogelijk in het seizoen te beginnen met de verwijdering van de eerste planten.

 • Regelmatig met de hark verwijderen, zorgt ervoor dat loskomende plantendelen niet wegdrijven. Deze zorgen voor een nieuwe groeiplaats.
 • Zorg dat watergangen ‘schoon’ zijn voor de winter

Gooi de plantenresten in de grijze container.

Parelvederkruid (Bron: NVWA)

Jakobskruiskruid is een geelbloeiende 2-jarige plant, die in bermen en grassen aanwezig kan zijn en zich verder verspreidt in het weiland. Jakobskruiskruid bloeit van juli t/m september. De stengels van de plant zijn stug en kunnen rood-paars zijn aan de onderkant.

Jakobskruiskruid is giftig als paarden of vee er veel of vaak van eten. Het kan de lever beschadigen. De meeste grazers, en zeker paarden, eten in de wei of natuur geen Jakobskruiskruid. Ze krijgen de gifstoffen dus niet binnen. Als de plant onherkenbaar is verwerkt in hooi of droogvoer, kan dit tot vergiftiging leiden.

Het hooi dat van de bermen afkomt wordt niet als diervoer gebruikt. Uit voorzorg verplichten wij de aannemers, voordat de bermen gemaaid worden, het Jakobskruiskruid te verwijderen voor het geval het hooi toch ergens bij de dieren terecht zou komen.

Jakobskruiskruid is een plant die in Nederland thuishoort. Het is daarom geen invasieve exoot. Voor meer dan 150 verschillende insectensoorten is Jakobskruiskruid een belangrijke plant. We bestrijden de plant daarom niet.

Meer informatie

Lees meer over invasieve exoten en hoe ze te herkennen op de website van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.