Kunstopdracht Thijssehuis

In het nieuw te bouwen Thijssehuis is plaats voor een ruimtelijk kunstwerk, in de nok van het markante gebouw.

Kunstwerk voor het Thijssehuis

Komend jaar wordt het Thijssehuis gebouwd. Het Thijssehuis in Den Burg is het nieuwe sociaal-culturele centrum van Texel, dat op de plek van de oude Thijsseschool zal verrijzen. De bibliotheek, kunstenschool Artex en jongerenorganisatie Young 4 Ever komen er samen onder één dak. Met de Percentageregeling kunst in de openbare ruimte Texel 2021 wil de gemeente Texel de kunst in de openbare ruimte stimuleren en een breed publiek hiermee in aanraking brengen. Daarom biedt de gemeente een kunstwerk aan dat speciaal voor dit gebouw ontworpen zal worden.

Selectie schetsontwerp

Uit meer dan honderd inzendingen heeft de adviescommissie cultuurbeleid in 2023 een selectie gemaakt van drie kunstenaars die hun schetsontwerpen mochten uitwerken en komen presenteren aan een speciaal samengestelde selectiecommissie. De bijeenkomst vond op 9 februari 2024 plaats en de commissie heeft unaniem gekozen om het ontwerp van Matea Bakula voor te dragen voor de definitieve kunstopdracht voor vervaardiging van een kunstwerk in de nok van het Thijssehuis.

Selectiecommissie

De selectiecommissie bestond uit uit 9 leden: de architect, 2 afgevaardigden van Artex, bibliotheek en Young 4 Ever, een externe deskundige op het gebied van beeldende kunst in de openbare ruimte, 2 leden van de adviescommissie cultuurbeleid en 3 geïnteresseerde inwoners van Texel. Deze laatste 3 zijn door middel van loting bepaald: Linde Kikkert, Ineke Drijver-Spel en Henriëtte de Wit.

De selectiecommissie heeft hun keuze voor de definitieve kunstopdracht voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders die besloot het voorstel over te nemen en uiteindelijk de opdracht (formeel) verstrekt.

Kunstopdracht

Matea Bakula presenteert een bontgekleurd ontwerp van wolkachtige (platte) sculpturen die in een schapenboet-constructie in de nok van het Thijssehuis bevestigd worden. Gefascineerd door de mogelijkheden en effecten van materiaaltransformatie, kijkt ze naar de eigenschappen en kwaliteiten van materialen en zoekt ze naar hergebruik en herwaardering van (afgedane) materialen in haar werk. Schimmels zorgen in de natuur ook voor omzetting van (dood/afgedankt) materiaal, zodat het hergebruikt kan worden. En schimmels kunnen grote netwerken vormen. Dit inspireerde haar tot het ontwerpen van sculpturen met het thema schimmelnetwerken. Kijkende naar het ontwerp van het gebouw en de karakteristieke schapenboeten wilde ze de ‘schapenboetconstructie’ tot esthetisch onderdeel maken van haar ontwerp. De sculpturen worden gemaakt door een dun laagje papierklei te plakken op lichtgewicht carbonplaten. De papierklei maakt de kunstenares zelf met gebruikt papier, houtlijm en pigmenten geïnspireerd op kleuren uit de Texelse natuur. De intentie van haar ontwerp is om buiten naar binnen te halen, met elkaar te verbinden en de Texelse natuur met de Texelse cultuur te verweven. Een toelichting en impressie van het schetsontwerp van Matea Bakula vindt u hieronder.

Afbeelding kunstwerk Thijssehuis van Matea Bakula
Het ontwerp van Matea Bakula

Meer informatie

Bij vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon vanuit de gemeente: Margriet van Beek via mvanbeek@texel.nl of via het algemene telefoonnummer 14 0222.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.