Inburgeren als gezinsmigrant

Komt u naar Nederland om bij uw partner te wonen? Dan bent u een gezinsmigrant. In dat geval moet u zelf de inburgering betalen. Het is wel mogelijk om een lening aan te vragen bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Wanneer bent u een gezinsmigrant?

Gezinsmigratie kent 2 vormen: gezinshereniging en gezinsvorming. Had u al een relatie voordat uw partner in Nederland kwam wonen? Dan gaat het om gezinshereniging. Kreeg u een relatie toen uw partner al in Nederland woonde? Dan gaat het om gezinsvorming.

In beide gevallen betaalt u de inburgering zelf. De begeleiding door leer-werkbedrijf De Bolder, de module arbeidsmarkt en participatie en het participatieverklaringstraject betalen wij.

Te weinig inkomen?

Dan kunt u een lening aanvragen bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Deze lening moet u wel weer terugbetalen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op. Bel naar 14 0222.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.