Inburgeren als gezinsmigrant

Komt u naar Nederland om bij uw partner te wonen? Dan bent u een gezinsmigrant. In dat geval moet u zelf de inburgering betalen. Het is wel mogelijk om een lening aan te vragen bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Wanneer bent u een gezinsmigrant?

Gezinsmigratie kent 2 vormen: gezinshereniging en gezinsvorming. Had u al een relatie voordat uw partner in Nederland kwam wonen? Dan gaat het om gezinshereniging. Kreeg u een relatie toen uw partner al in Nederland woonde? Dan gaat het om gezinsvorming.

In beide gevallen betaalt u de inburgering zelf. De begeleiding door leer-werkbedrijf De Bolder, de module arbeidsmarkt en participatie en het participatieverklaringstraject betalen wij.

Te weinig inkomen?

Dan kunt u een lening aanvragen bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Deze lening moet u wel weer terug betalen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op. Bel naar 14 0222.