Inburgeren: informatie voor nieuwkomers

Komt u vanuit het buitenland op Texel wonen? Wij helpen u graag met inburgeren. We maken samen een plan dat bij u past. Zo leert u snel de Nederlandse taal, bent u sneller thuis in de Nederlandse samenleving en hebt u een grotere kans op werk. Tijdens het inburgeren is het belangrijk om mee te doen aan de Nederlandse samenleving. Dat betekent dat u een taalstage of (vrijwilligers)werk doet. Wij betalen uw inburgeringstraject.

Wat is inburgeren?

Inburgeren is het zo snel mogelijk zelfstandig kunnen zijn in Nederland. Daarbij is het belangrijk om de Nederlandse taal en samenleving te leren kennen. Inburgeren duurt maximaal 3 jaar. In die 3 jaar krijgt u als nieuwkomer taallessen, doet u taalstages en vrijwilligerswerk. Of werkt u op een werkervaringsplek. Ook krijgt u informatie over de Nederlandse samenleving en arbeidsmarkt.

Wanneer hoeft u niet in te burgeren?

U hoeft niet verplicht in te burgeren als u de nationaliteit heeft van:

  • een land uit de Europese Unie (EU)
  • Liechtenstein
  • Noorwegen
  • IJsland
  • Zwitserland

U hoeft ook niet verplicht in te burgeren als u:

  • jonger bent dan 18 jaar;
  • ouder bent dan de pensioenleeftijd;
  • 8 jaar of langer in Nederland woonde toen u nog naar school moest;
  • Nederlandse diploma’s, certificaten of ander bewijs heeft van een opleiding in de Nederlandse taal;
  • tijdelijk naar Nederland komt voor studie of werk (als expat bijvoorbeeld).

Wanneer moet u wel inburgeren?

In alle andere gevallen moet u verplicht inburgeren. U krijgt hierover automatisch een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Ook nodigen wij u uit voor een kennismakingsgesprek. Het doel is dat u zo snel mogelijk meedoet aan de samenleving. En dat u ook zo snel mogelijk werk vindt.

Inburgeren doen we samen

We werken samen met Vluchtelingenwerk, De Bolder en Texels Welzijn. Deze organisaties begeleiden vluchtelingen en helpen nieuwkomers naar werk en een gelukkig en gezond leven. Wij zijn als partner actief betrokken en zorgen ervoor dat nieuwkomers zich snel thuis voelen op Texel.

Meer informatie

Wil je meer informatie over inburgeren? Kijk op www.inburgeren.nl. Of bel ons op 14 0222.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.