Inwonersberaad

Texel houdt in 2024 een eerste Inwonersberaad. Een Inwonersberaad is een proces waarin inwoners de gemeente adviseren over lastige onderwerpen. Het is een uitbreiding van de democratie die we kennen. Het Inwonersberaad vervangt de gekozen politici niet. Wel zorgt het ervoor dat bewoners ook zeggenschap krijgen bij politieke besluiten. De ene gemeente noemt deze nieuwe vorm van samenwerken met inwoners een Burgerberaad, de ander een Inwonersberaad. Het gaat hier om hetzelfde.

Eerste inwonersberaad gaat over energievraagstuk

Texel heeft een grote uitdaging op het gebied van de energievoorziening. Door verdergaande elektrificatie wordt dit probleem steeds urgenter. Veel bedrijven ondervinden nu al problemen en woningbouw op het eiland staat hierdoor onder druk. Ook voor inwoners kan dit op termijn gevolgen hebben. Wethouder Rikus Kieft: “Het is in het belang van het gehele eiland dat er oplossingen worden gevonden voor het energievraagstuk, juist ook op de korte termijn. Daarom leggen we deze vraag ook voor aan het Inwonersberaad. Wij hebben voor dit complexe onderwerp hulp nodig van onze inwoners. Ik heb hoge verwachtingen van deze nieuwe vorm van samenwerken en ik kijk uit naar hun adviezen.”

Planning

  • uitnodiging, loting: september 2024
  • bijeenkomsten: oktober, november en december 2024 (exacte data volgen)
  • adviezen overhandigd aan gemeente: december 2024

Hoe werkt een inwonersberaad?

Een door loting gevormde groep inwoners die een afspiegeling vormt van de Texelse bevolking buigt zich over een complex maatschappelijk probleem. De deelnemers laten zich tijdens een aantal dagen grondig informeren door experts en ervaringsdeskundigen en gaan met elkaar op zoek naar oplossingen voor het eiland. De uitkomsten van het Texels Inwonersberaad worden aan de gemeenteraad gepresenteerd en dienen als belangrijk uitgangspunt voor verder beleid.

Bekijk in het filmpje hoe het inwonersberaad werkt bij de gemeente Vijfheerenlanden. En wat de deelnemers er zelf van vinden.

bron: YouTube gemeente Vijfheerenlanden

Ondersteuning proces

Deelnemers krijgen de tijd om zich te laten informeren door mensen die kennis hebben van het onderwerp. Dat kunnen wetenschappers zijn, mensen die een belang vertegenwoordigen, of mensen die persoonlijke ervaring hebben met het onderwerp. Professionele onafhankelijke begeleiding ondersteunt deelnemers bij het verkrijgen van betrouwbare informatie en het naar voren komen van verschillende perspectieven. De gemeentelijke organisatie staat het inwonersberaad bij hun proces ten dienste. Dat betekent bijvoorbeeld dat er gecheckt kan worden wat qua wet- en regelgeving mogelijk is en of een voorstel past binnen het beleid.

Transparant en volgbaar

Het proces van het inwonersberaad en de tussentijdse uitkomsten worden gepubliceerd en zijn voor alle Texelaars te volgen.

Het inwonersberaad voorstel

De voorstellen van het inwonersberaad worden aangeboden aan de gemeenteraad. Het college adviseert de raad over realiteit, haalbaarheid en de aansluiting ervan op de gemeentelijke plannen. De raad besluit over de voorstellen van het inwonersberaad.

Vragen

Heeft u vragen? Blijf er niet mee lopen maar mail ze naar inwonersberaad@texel.nl.

Veelgestelde vragen

Een Inwonersberaad is een groep gelote inwoners die de politiek advies geeft over een lastig onderwerp. Het gaat om een heel belangrijk advies. De gemeenteraad en het college nemen het advies in principe over. Voorwaarde is dat het advies financieel, juridisch en praktisch uitvoerbaar moet zijn. In meerdere bijeenkomsten komen de deelnemers van het Inwonersberaad samen om te praten over het onderwerp. Een onafhankelijk bureau begeleidt het Inwonersberaad.

De deelnemers aan het inwonersberaad vormen samen een afspiegeling van de Texelse samenleving. Mensen kunnen zich niet aanmelden, maar worden geloot.

Na de komende zomervakantie (september 2024) ontvangen alle Texelaars van 16 jaar en ouder een uitnodiging om deel te nemen aan het eerste Texelse Inwonersberaad. Over het deel dat positief op de uitnodiging reageert wordt een gewogen loting gehouden op basis van leeftijd, gender, postcodegebied en opleidingsniveau. Uit deze loting komt een groep van 80 -100 inwoners voort, verdeeld over het eiland, van verschillende leeftijd en divers opleidingsniveau. Samen vormen zij een afspiegeling van de Texelse bevolking.

Uit alle aanmeldingen worden zo’n 80 – 100 mensen ingeloot die samen zoveel mogelijk een dwarsdoorsnede vormen van de Texelse bevolking.

De gemeenteraad en het college nemen het advies in principe over. Voorwaarde is dat het advies financieel, juridisch en praktisch uitvoerbaar moet zijn.

Het college adviseert de gemeenteraad over realiteit, haalbaarheid en aansluiting ervan op de gemeentelijke plannen. De gemeenteraad beslist uiteindelijk over de voorstellen van het inwonersberaad.

Na de komende zomervakantie (september 2024) ontvangen alle Texelaars van 16 jaar en ouder een uitnodiging om deel te nemen aan het eerste Texelse Inwonersberaad. Over het deel dat positief op de uitnodiging reageert wordt een gewogen loting gehouden op basis van leeftijd, gender, postcodegebied en opleidingsniveau. Eind september is duidelijk welke mensen er in het Inwonersberaad plaats gaan nemen. 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.