Terug naar het overzicht

Subsidiemogelijkheden voor het verduurzamen van sportaccommodaties

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Om de energiekosten van sportaccommodaties in de toekomst betaalbaar te houden, is het ook voor sportorganisaties van belang om te verduurzamen. Hier zijn verschillende subsidieregelingen voor. Sommige van deze regelingen kunnen ook worden gebruikt voor groot onderhoud van sportaccommodaties en voor activiteiten en sportmaterialen. Hier vindt u een overzicht.

  • Gratis advies van een energiecoach van Sport NL Groen.  De energiecoach scant uw sportclub en laat zien hoe u kunt verduurzamen. De coach kan ook assisteren bij het implementeren van de maatregelen.
  • Op Sport NL Groen kunt u eenvoudig opzoeken welke producten, subsidies, leningen en regelingen er zijn voor uw specifieke organisatie of accommodatie. Online regelen kan hier ook. Kijk op de website van Sport NL Groen.
  • De BOSA-regeling (Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties) is bedoeld voor amateursportorganisaties. Zij kunnen in 2023 subsidie aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen. Lees meer over de BOSA-regeling en vraag subsidie aan.
  • De provincie Noord-Holland biedt in 2023 subsidie waarmee sportorganisaties duurzame voorzieningen kunnen treffen in hun sportaccommodatie. Zonnepanelen, LED verlichting, isolatiemateriaal, HR-glas of een warmtepomp bijvoorbeeld. Lees meer over deze subsidie.

De gemeente Texel biedt ook een aantal mogelijkheden:

  • Het Investeringskrediet is een lening bij de gemeente waarmee stichtingen en verenigingen onder andere een verbouwing kunnen bekostigen. Dit krediet kan ook gebruikt worden voor verduurzamingsmaatregelen. Lees meer over het investeringskrediet.

Mogelijke compensatie hoge energiekosten

Loopt uw organisatie op dit moment aan tegen hoge energiekosten? De gemeente onderzoekt of het mogelijk is organisaties met een eigen accommodatie (gedeeltelijk) te compenseren voor de hoge energierekening. Hierover is naar verwachting in het voorjaar meer bekend.

Meer informatie of vragen?

  • Met vragen over de Uitvoeringsregeling subsidie sport 2022 en het Investeringskrediet kunt u terecht bij Sabrina van der Vring, telefoonnummer 14 0222 of mail svandervring@texel.nl.
  • Voor meer informatie over verduurzamingsregelingen kunt u terecht bij Marleen Groen, telefoonnummer 14 0222 of mail mgroen@texel.nl.

Beeld: www.duurzamesportsector.nl

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.