Visie en beleid

In het beleid leest u wat onze doelen voor Texel zijn. Wat willen we de komende jaren veranderen? Of juist houden zoals het nu is? U kunt hieronder het beleid vinden per onderwerp. Het zijn vastgestelde visies en beleidsstukken. Nieuw beleid wordt besproken in de raadsvergaderingen van de gemeenteraad.

Op deze pagina vindt u beleid over de volgende thema’s: