Iets melden

Is er iets kapot in de buurt? Meld het ons. Ook als het gaat om rondslingerend afval, vernielingen of ongedierte. Of bij parkeeroverlast en onveilige verkeerssituaties. Is er een gevaarlijke situatie die met spoed opgelost moet worden? Bel ons dan op telefoonnummer 14 0222.

Straatverlichting stuk? Dit meldt u via de website Melding openbare verlichting.

Wij behandelen uw melding meestal binnen 5 werkdagen. Dit betekent niet altijd dat de situatie dan ook opgelost is. Soms is daar meer tijd voor nodig.

De straatverlichting is uit tussen 01.00 en 05.00 uur. Dit is geen storing. We gaan spaarzamer om met licht: donker waar het kan en licht waar het moet. Doet de straatverlichting het niet op een ander tijdstip of branden de lantaarnpalen juist overdag? Meld dit dan via de website Melding openbare verlichting (Moon). U kunt ook zien welke meldingen er al zijn gedaan.

Wilt u geluidsoverlast van helikopters of vliegtuigen doorgeven? En is de overlast rond het vliegveld van Texel? Meld dit dan telefonisch bij Texel Airport.

Is de overlast bij de zuidpunt van Texel of bij de Vliehors (Vlieland)? Meld dit bij Defensie. U kunt ook bellen naar 0800 – 0226033. Dit is een gratis telefoonnummer van het Ministerie van Defensie.

Op defensie.nl en NOS-teletekstpagina 766 meldt Defensie militaire oefeningen met bijbehorende vliegbewegingen.

Overlast van ratten of muizen

Heeft u ratten- of muizenoverlast? Meld dit dan direct. Bent u ondernemer? Neem dan contact op met een ongediertebestrijder, zoals Faunabeheer Texel (06 – 29443431), Rentokil (085 – 0511451) of Attack (085 – 0218972).

Wespennest

Wespen bestrijden wij niet. Daarvoor kunt u terecht bij een ongediertebestrijder, zoals Faunabeheer Texel (06 – 29443431), Rentokil (085 – 0511451) of Attack (085 – 0218972).

Dier gevonden

Ziet u een dood dier langs de weg? Meld dit dan direct.

Heeft u een zwerfdier (hond of kat) gevonden? Of bent u uw eigen huisdier kwijt? Neem dan contact op met Dierenpension Texel. Het dierenpension vangt gevonden honden en katten op.

Heeft u een dode (water)vogel gevonden? Meld het ons via het meldingsformulier of bel 14 0222. Vermeld zo precies mogelijk waar u de dode vogel heeft gevonden. En geef uw telefoonnummer door. De beheerder van het gebied (het hoogheemraadschap, Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten) bepaalt vervolgens of de vogel wordt weggehaald.

Heeft u een ander dier gevonden? Ecomare vangt zieke en verzwakte vogels en zeehonden op. Voor overige dieren kunt u contact opnemen met Dierenartsenpraktijk Texel.

Maaien van bermen

  • Bermen worden 2x per jaar gemaaid, omstreeks juni en in september.
  • Het maaien laten wij doen door meerdere aannemers.
  • Soms worden bermen eerder gemaaid i.v.m. verkeersveiligheid (uitzicht kruisingen).
  • Sommige aanwonenden willen zelf de berm maaien en glad geschoren houden. Helaas wordt hierdoor de rijke bermflora en fauna verstoord.

Baggeren van sloten

  • Sloten worden 1x per jaar gebaggerd en/of gemaaid, tussen half augustus en half oktober. Dit werk wordt gedaan door aanwonende boeren of een aannemer.
  • Sloten langs een weg zijn van de gemeente. Die worden gebaggerd door aannemers.
  • Slootruigte (maaisel) blijft soms wat langer liggen, totdat het meeste water eruit is. Gemeentewerken haalt vervolgens het maaisel op.

  • Alle rioolproblemen (bijvoorbeeld een verstopping) tussen uw huis en het ontstoppingsstuk in uw tuin moet u zelf (laten) oplossen. De kosten betaalt u zelf.
  • Vanaf het ontstoppingsstuk tot het hoofdriool moet de gemeente de problemen oplossen. Neem dan contact op via 14 0222. Een medewerker van de gemeente komt dan kijken wat het probleem is en hoe het opgelost kan worden.