Onroerendezaakbelasting (OZB)

Onroerendezaakbelasting (OZB) is de belasting die u betaalt over uw woning, bedrijfspand of een stuk grond. U betaalt een bepaald percentage van de waarde van uw woning of eigendom.

Er zijn 3 soorten onroerendezaakbelastingen:

 • voor de eigenaar van een woning
 • voor de eigenaar van een niet-woning
 • voor de gebruiker van een niet-woning (bijvoorbeeld een stuk grond, camping of winkel)

Voor een niet-woning moet zowel de eigenaar als de gebruiker onroerendezaakbelasting betalen.

 • Wij bepalen de waarde van uw onroerende zaak (bijvoorbeeld een woning, winkel of kantoor) volgens de regels van de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ).
 • Wij gaan uit van de waarde van uw onroerende zaak op 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Dit wordt de waardepeildatum genoemd.
 • De door ons bepaalde waarde heet ‘WOZ-waarde’. De door ons bepaalde WOZ-waarde vindt u terug op uw gemeentelijke belastingaanslag.
 • De onroerendezaakbelasting die u moet betalen is een percentage van de WOZ-waarde. De gemeenteraad bepaalt dit percentage. Dat is het OZB-tarief voor Texel. 
 • De hoogte van de aanslag OZB is dus afhankelijk van de waarde van uw onroerende zaak en van het OZB-tarief.

Tarieven

De OZB (onroerendezaakbelasting) die u moet betalen is een bepaald percentage van de WOZ-waarde. De WOZ-waarde is de waarde van uw woning of pand. U betaalt:

 • voor woningen: eigenarenbelasting 0,0369%
 • voor niet-woningen: eigenarenbelasting 0,0665%
 • voor niet-woningen: gebruikersbelasting 0,0542%

Wij gaan uit van de situatie op 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Dit betekent dat als u op 2 januari de woning verkoopt, u toch de belasting voor het hele jaar moet betalen. Bij de verkoop verrekent de notaris dit met de koper.

Rekenvoorbeelden

Rekenvoorbeeld 1

Een woning heeft een WOZ-waarde van € 220.000. Het bedrag van de aanslag onroerendezaakbelasting is dan € 81,18 (= € 220.000 x 0,0369%).

Rekenvoorbeeld 2

Een bedrijfspand heeft een WOZ-waarde van € 300.000. Een bedrijfswoning met een waarde van € 100.000 is hier onderdeel van. Voor dit woongedeelte wordt geen OZB-gebruikersdeel opgelegd.

De OZB-aanslag voor het bedrijfspand berekenen we als volgt:
Eigenarendeel: € 300.000 x 0,0665% = € 199,50

Gebruikersdeel: € 200.000 (300.000-100.000) x 0,0542% = € 108,40

Totaal te betalen OZB: € 199,50 + € 108,40 = € 307,90

U kunt bezwaar maken tegen de aanslag OZB. Meer hierover leest u op de pagina Bezwaar tegen de belastingaanslag.