Iets melden

Is er iets kapot in de buurt? Meld het ons. Ook als het gaat om rondslingerend afval, vernielingen of ongedierte. Of bij onveilige verkeerssituaties. Is er parkeeroverlast of een gevaarlijke situatie die met spoed opgelost moet worden? Bel ons dan op telefoonnummer 14 0222. Buiten kantoortijden bereikt u via hetzelfde nummer de storingsdienst.

Wij behandelen uw melding meestal binnen 5 werkdagen. Dit betekent niet altijd dat de situatie dan ook opgelost is. Soms is daar meer tijd voor nodig.

De straatverlichting is uit tussen 01.00 en 05.00 uur. Dit is geen storing. We gaan zuiniger om met licht: donker waar het kan en licht waar het moet. Doet de straatverlichting het niet op een ander tijdstip of branden de lantaarnpalen juist overdag? Meld dit dan via de website Melding openbare verlichting (Moon). U kunt ook zien welke meldingen er al zijn gedaan.

Ongedierte

Op de pagina Ongedierte leest u wat u kunt doen als u last heeft van ongedierte.

Dier gevonden

Heeft u een zwerfdier (hond of kat) gevonden? Of bent u uw eigen huisdier kwijt? Neem dan contact op met Dierenpension Texel. Het dierenpension vangt gevonden honden en katten op.

Heeft u een dode (water)vogel gevonden? Lees de veelgestelde vragen en antwoorden over dode (water)vogels en de vogelgriep.

Heeft u een ander dier gevonden? Ecomare vangt zieke en verzwakte vogels en zeehonden op. Voor overige dieren kunt u contact opnemen met Dierenartsenpraktijk Texel.

Ik heb dode vogels in het buitengebied gevonden, wat moet ik doen?

Het vinden van meerdere dode vogels op één plek kan wijzen op vogelgriep. Blijft u uit de buurt.

 • raak de vogel niet aan 
 • houd uw hond(en) aan de lijn 
 • meld de vondst via waarneming.nl. Liefst met foto en locatieomschrijving en de vermelding van een dode of een zieke/gewonde vogel. 

Bij grote aantallen op één plek ruimen de gebiedsbeheerders de dode vogels op. U hoeft dit niet te melden.

Maar wat nu als ik dode vogels op mijn eigen terrein vind?

Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het opruimen van de dode vogel(s). Zorg dat u niet met de vogel in aanraking komt. Gebruik bijvoorbeeld keukenhandschoenen en een plastic vuilniszak om de dode vogel in op te ruimen. Deze kan in de grijze container geplaatst worden. Gooi ook de handschoenen in de container en was uw handen. Mocht u zelf moeite hebben de vogel op te ruimen, schakel dan iemand uit uw omgeving in.
Meld uw vondst via waarneming.nl. Liefst met foto en locatieomschrijving. 

Wat als er zieke vogels op mijn terrein zitten?

Ook in dat geval bent u daar zelf verantwoordelijk voor. Met vogelgriep besmette vogels zijn niet meer te redden. Het beste is om de vogels met rust te laten. Het oppakken en vervoeren van zieke dieren kan tot besmettingen elders leiden. Ook hier geldt dat we u verzoeken een melding te maken via waarneming.nl. Liefst met foto en locatieomschrijving. 

Wie komt de dode dieren in het buitengebied opruimen?

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente en Ecomare staan als gebiedsbeheerders in nauw contact met elkaar en blijven de situatie goed in de gaten houden. Mede afhankelijk van het gebied waar dode vogels worden getroffen wordt besloten deze al dan niet te verwijderen.

Is vogelgriep besmettelijk voor mensen?

Het risico op overdracht van het vogelgriepvirus op mensen is klein. Personen die intensief en/of langdurig contact hebben gehad met besmette dieren of dierlijke producten lopen een risico op een infectie met een dierlijk griepvirus. Verschijnselen zullen zich dan uiten als een lichte griep. Herkent u bij uzelf griepverschijnselen én bent u langdurig in de buurt van gevogelte geweest, neem dan contact op met uw huisarts.

Als vogelgriep niet gelijk besmettelijk is voor de mens, waarom mag ik de dieren dan niet aanraken of zelf weghalen?

Het risico op overdracht van het vogelgriepvirus naar mensen is klein. Maar het is beter dat u geen enkel risico loopt. Wij adviseren om zieke of dode wilde vogels niet aan te raken. Als er geen langdurig en/of intensief contact is, is de kans op besmetting zeer klein.

Welke maatregelen worden er genomen om uitbreiding van besmetting te voorkomen?

Alle gebiedsbeheerders staan in nauw contact met elkaar en blijven de situatie goed in de gaten houden. Mede afhankelijk van het gebied waar dode vogels worden getroffen wordt besloten deze al dan niet te verwijderen.

U kunt zelf helpen door:

 • zieke of dode dieren niet aan te raken.
 • uw hond aan te lijnen.
 • Bij het vinden of waarnemen van een zieke of dode vogel hiervan melding te doen via waarneming.nl. Graag met foto en locatieomschrijving.

Is het vogelgriepvirus gevaarlijk voor andere dieren?

Net als voor de mens geldt ook voor dieren: vermijd uit voorzorg contact met de zieke of dode vogels. Indien er geen langdurig en/of intensief contact is, is de kans op overdracht zeer gering.

Ik heb per ongeluk toch een zieke of dode vogel aangeraakt. Wat nu?

Er is geen reden tot paniek. Bent u of uw kind (of uw huisdier) er toch mee in aanraking gekomen, dan zijn de normale hygiënische maatregelen voldoende: wassen met desinfecterende zeep en goed afspoelen. Als er geen langdurig en/of intensief contact is geweest, is de kans op overdracht zeer klein.

Meer weten?

Kijk op de website van het RIVM (rivm.nl).

Klacht

Bent u onvriendelijk of onbeleefd behandeld door een ambtenaar of bestuurder van de gemeente? Krijgt u geen antwoord op uw brief of e-mail? Houdt een medewerker van de gemeente zich niet aan een afspraak? Of wordt het werk niet goed uitgevoerd? Dan kunt u een Klacht indienen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met een beslissing van ons? Dan kunt u Bezwaar maken.

Heeft u rioolproblemen, bijvoorbeeld een verstopping? Als u uw woning huurt neemt u contact op met de verhuurder. Bent u eigenaar van de woning, neem dan eerst zelf contact op met een loodgietersbedrijf.

Een loodgieter kan binnen 1 uur bepalen of het probleem in het gemeentelijke riool zit of in de riolering op uw eigen terrein. Zit het probleem in het gemeentelijke riool, neem dan contact met ons op. Dan lossen wij het probleem op en betalen wij de rekening. U kunt contact met ons opnemen door ons te bellen op 14 0222.

Zit de verstopping op uw eigen terrein? Dan kan de loodgieter dit voor u oplossen en betaalt u de kosten zelf.

Staat er water in de straat of bij uw huis?

Staat er water in uw straat? En duurt dit langer dan 1 uur? Bel ons dan op telefoonnummer 14 0222. Met een kolkenzuiger kunnen wij de straatkolken zo nodig leegzuigen.

Staat er water bij uw huis of in uw tuin, dan moet u dit zelf oplossen. U kunt een loodgieter bellen.

Staat het water in een sloot (te) hoog?

Hiervoor neemt u contact op met het Hoogheemraadschap (HHNK). Zij beheren het waterpeil op het hele eiland. Mogelijk zit er een duiker (verbindingsbuis tussen 2 sloten) verstopt. Het Hoogheemraadschap neemt dan contact op met de eigenaar om dit zo snel mogelijk op te lossen

Neem contact op via Meldingen | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (hhnk.nl).

Zit er een dam of duiker verstopt?

Een dam met buis (duiker) verbindt 2 sloten met elkaar. De dam met duiker vormt een inrit naar het naastgelegen erf. Duikers (buizen) kunnen verstopt raken. Eigenaren van het naastgelegen erf moeten er voor zorgen dat het water er gemakkelijk doorheen kan stromen. Ziet u dat een duiker verstopt is en de sloot overstroomt? Spreek de aanwonende eigenaar dan aan.

Wilt u geluidsoverlast van helikopters of vliegtuigen doorgeven? En is de overlast rond het vliegveld van Texel? Meld dit dan telefonisch bij Texel Airport.

Is de overlast bij de zuidpunt van Texel of bij de Vliehors (Vlieland)? Meld dit bij Defensie. U kunt ook bellen naar 0800 – 0226033. Dit is een gratis telefoonnummer van het Ministerie van Defensie.

Op defensie.nl en NOS-teletekstpagina 766 meldt Defensie militaire oefeningen met bijbehorende vliegbewegingen.

Maaien van bermen

 • Bermen worden 2x per jaar gemaaid, omstreeks juni en in september.
 • Het maaien laten wij doen door meerdere aannemers.
 • Soms worden bermen eerder gemaaid i.v.m. verkeersveiligheid (uitzicht kruisingen).
 • Sommige aanwonenden willen zelf de berm maaien en glad geschoren houden. Helaas wordt hierdoor de rijke bermflora en fauna verstoord.

Baggeren van sloten

 • Sloten worden 1x per jaar gebaggerd en/of gemaaid, tussen half augustus en half oktober. Dit werk wordt gedaan door aanwonende boeren of een aannemer.
 • Sloten langs een weg zijn van de gemeente. Die worden gebaggerd door aannemers.
 • Slootruigte (maaisel) blijft soms wat langer liggen, totdat het meeste water eruit is. Gemeentewerken haalt vervolgens het maaisel op.
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.