Iets melden

Is er iets kapot in de buurt? Meld het ons. Ook als het gaat om rondslingerend afval, vernielingen, ongedierte of vogelgriep. Of bij onveilige verkeerssituaties. Is er parkeeroverlast of een gevaarlijke situatie die met spoed opgelost moet worden? Bel ons dan op telefoonnummer 14 0222. Buiten kantoortijden bereikt u via hetzelfde nummer de storingsdienst.

Wij behandelen uw melding meestal binnen 5 werkdagen. Dit betekent niet altijd dat de situatie dan ook opgelost is. Soms is daar meer tijd voor nodig.

De straatverlichting is uit tussen 01.00 en 05.00 uur. Dit is geen storing. We gaan zuiniger om met licht: donker waar het kan en licht waar het moet. Doet de straatverlichting het niet op een ander tijdstip of branden de lantaarnpalen juist overdag? Meld dit dan via de website Melding openbare verlichting (Moon). U kunt ook zien welke meldingen er al zijn gedaan.

Ongedierte

Op de pagina Ongedierte leest u wat u kunt doen als u last heeft van ongedierte.

Dier gevonden

Heeft u een zwerfdier (hond of kat) gevonden? Of bent u uw eigen huisdier kwijt? Neem dan contact op met Dierenpension Texel. Het dierenpension vangt gevonden honden en katten op.

Heeft u een dode (water)vogel gevonden? Lees de veelgestelde vragen en antwoorden over dode (water)vogels en de vogelgriep.

Heeft u een ander dier gevonden? Ecomare vangt zieke en verzwakte vogels en zeehonden op. Voor overige dieren kunt u contact opnemen met Dierenartsenpraktijk Texel.

Ik heb dode vogels in het buitengebied gevonden, wat moet ik doen?

Het vinden van meerdere dode vogels op één plek kan wijzen op vogelgriep. Blijft u uit de buurt.

 • Raak de vogel niet aan 
 • Houd uw hond(en) aan de lijn 
 • Meld de vondst via waarneming.nl. Liefst met foto en locatieomschrijving en de vermelding van een dode of een zieke/gewonde vogel. 

Bij grote aantallen op één plek ruimen de gebiedsbeheerders de dode vogels op. U hoeft dit niet te melden.

Maar wat nu als ik dode vogels op mijn eigen terrein vind?

Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het opruimen van de dode vogel(s). Zorg dat u niet met de vogel in aanraking komt. Gebruik bijvoorbeeld keukenhandschoenen en een plastic vuilniszak om de dode vogel in op te ruimen. Deze kan in de grijze container geplaatst worden. Gooi ook de handschoenen in de container en was uw handen. Mocht u zelf moeite hebben de vogel op te ruimen, schakel dan iemand uit uw omgeving in.
Meld uw vondst via waarneming.nl. Liefst met foto en locatieomschrijving. 

Wat als er zieke vogels op mijn terrein zitten?

Ook in dat geval bent u daar zelf verantwoordelijk voor. Met vogelgriep besmette vogels zijn niet meer te redden. Het beste is om de vogels met rust te laten. Het oppakken en vervoeren van zieke dieren kan tot besmettingen elders leiden. Ook hier geldt dat we u verzoeken een melding te maken via waarneming.nl. Liefst met foto en locatieomschrijving. 

Wie komt de dode dieren in het buitengebied opruimen?

HHNK (het hoogheemraadschap), Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Defensie en de gemeente werken samen om grote aantallen dode vogels op te ruimen.

Waarom worden de dode vogels in het buitengebied weggehaald?

De dode vogels worden weggehaald om verspreiding van het virus te voorkomen.

Is vogelgriep besmettelijk voor mensen?

Het risico op overdracht van het vogelgriepvirus op mensen is klein. Personen die intensief en/of langdurig contact hebben gehad met besmette dieren of dierlijke producten lopen een risico op een infectie met een dierlijk griepvirus. Verschijnselen zullen zich dan uiten als een lichte griep. Herkent u bij uzelf griepverschijnselen én bent u langdurig in de buurt van gevogelte geweest, neem dan contact op met uw huisarts.

Als vogelgriep niet gelijk besmettelijk is voor de mens, waarom mag ik de dieren dan niet aanraken of zelf weghalen?

Het risico op overdracht van het vogelgriepvirus naar mensen is klein. Maar het is beter dat u geen enkel risico loopt. Wij adviseren om zieke of dode wilde vogels niet aan te raken. Als er geen langdurig en/of intensief contact is, is de kans op besmetting zeer klein.

Welke maatregelen worden er genomen om uitbreiding van besmetting te voorkomen?

Dode vogels worden wanneer waargenomen door gebiedsbeheerders opgeruimd en afgevoerd. Bij het betreden van het gebied willen we de levende vogels zo min mogelijk verstoren.

U kunt zelf helpen door:

 • zieke of dode dieren niet aan te raken.
 • uw hond aan te lijnen.
 • Bij het vinden of waarnemen van een zieke of dode vogel hiervan melding te doen via waarneming.nl. Graag met foto en locatieomschrijving.

Is het vogelgriepvirus gevaarlijk voor andere dieren?

Net als voor de mens geldt ook voor dieren: vermijd uit voorzorg contact met de zieke of dode vogels. Indien er geen langdurig en/of intensief contact is, is de kans op overdracht zeer gering.

Ik heb per ongeluk toch een zieke of dode vogel aangeraakt. Wat nu?

Er is geen reden tot paniek. Bent u of uw kind (of uw huisdier) er toch mee in aanraking gekomen, dan zijn de normale hygiënische maatregelen voldoende: wassen met desinfecterende zeep en goed afspoelen. Als er geen langdurig en/of intensief contact is geweest, is de kans op overdracht zeer klein.

Hoe lang duurt het totdat de dode vogels zijn opgeruimd?

Het opruimen van dode vogels start na de eerste waarnemingen. We blijven dode vogels opruimen zolang en waar dat nodig is.

Meer weten?

Kijk op de website van het RIVM (rivm.nl).

Klacht

Bent u onvriendelijk of onbeleefd behandeld door een ambtenaar of bestuurder van de gemeente? Krijgt u geen antwoord op uw brief of e-mail? Houdt een medewerker van de gemeente zich niet aan een afspraak? Of wordt het werk niet goed uitgevoerd? Dan kunt u een Klacht indienen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met een beslissing van ons? Dan kunt u Bezwaar maken.

 • Alle rioolproblemen (bijvoorbeeld een verstopping) tussen uw huis en het ontstoppingsstuk in uw tuin moet u zelf (laten) oplossen. De kosten betaalt u zelf.
 • Vanaf het ontstoppingsstuk tot het hoofdriool moet de gemeente de problemen oplossen. Neem dan contact op via 14 0222. Een medewerker van de gemeente komt dan kijken wat het probleem is en hoe het opgelost kan worden.

Wilt u geluidsoverlast van helikopters of vliegtuigen doorgeven? En is de overlast rond het vliegveld van Texel? Meld dit dan telefonisch bij Texel Airport.

Is de overlast bij de zuidpunt van Texel of bij de Vliehors (Vlieland)? Meld dit bij Defensie. U kunt ook bellen naar 0800 – 0226033. Dit is een gratis telefoonnummer van het Ministerie van Defensie.

Op defensie.nl en NOS-teletekstpagina 766 meldt Defensie militaire oefeningen met bijbehorende vliegbewegingen.

Maaien van bermen

 • Bermen worden 2x per jaar gemaaid, omstreeks juni en in september.
 • Het maaien laten wij doen door meerdere aannemers.
 • Soms worden bermen eerder gemaaid i.v.m. verkeersveiligheid (uitzicht kruisingen).
 • Sommige aanwonenden willen zelf de berm maaien en glad geschoren houden. Helaas wordt hierdoor de rijke bermflora en fauna verstoord.

Baggeren van sloten

 • Sloten worden 1x per jaar gebaggerd en/of gemaaid, tussen half augustus en half oktober. Dit werk wordt gedaan door aanwonende boeren of een aannemer.
 • Sloten langs een weg zijn van de gemeente. Die worden gebaggerd door aannemers.
 • Slootruigte (maaisel) blijft soms wat langer liggen, totdat het meeste water eruit is. Gemeentewerken haalt vervolgens het maaisel op.