Paspoort

Een paspoort vraagt u aan bij de balie in het gemeentehuis. U komt 2x persoonlijk langs: 1x voor het aanvragen en 1x voor het ophalen. U kunt uw paspoort 5 werkdagen na de aanvraag ophalen. Het aanvragen van uw paspoort kan alleen tijdens de openingstijden van de balie.

Komt u naar het gemeentehuis om een paspoort aan te vragen? Dan moet u het volgende meenemen:

 • een recente kleurenpasfoto (niet ouder dan 6 maanden). Voor de foto gelden eisen.
 • alle Nederlandse reisdocumenten op uw naam, ook als deze niet meer geldig zijn.
 • Als u een tweede paspoort of zakenpaspoort heeft, dan moet u dat ook meenemen.
 • Heeft u geen oud reisdocument maar wel een rijbewijs? Neem dan uw rijbewijs mee.

Overige situaties:

 • bij verlies of diefstal: een aangiftebewijs. Zie ‘Verlies of diefstal’.
 • voor een vreemdelingenpaspoort: uw geldige verblijfsvergunning. U moet aantonen dat u niet in uw eigen land een paspoort kunt aanvragen. Zie ‘Vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort’.
 • voor een vluchtelingenpaspoort: uw geldige verblijfsvergunning. Zie ‘Vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort’.
 • voor een paspoort voor een kind jonger dan 18 jaar. Zie ‘Paspoort voor een kind’.

U betaalt meteen bij de aanvraag. U kunt contant of met pin betalen.

Kosten

 • paspoort voor personen van 18 jaar en ouder: € 74,75
 • paspoort voor personen tot en met 17 jaar: € 56,55
 • vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort: € 56,55
 • toeslag spoedaanvraag: € 50,90

Geldigheid

 • paspoort voor personen van 18 jaar en ouder: 10 jaar
 • paspoort voor personen tot en met 17 jaar: 5 jaar
 • vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort: maximaal 5 jaar, afhankelijk van het verblijfsrecht

Kinderen van 17 jaar en jonger hebben voor de aanvraag toestemming nodig van hun ouders of van degene die het gezag heeft.

 • Bij de aanvraag én het ophalen moet het kind zelf aanwezig zijn.
 • 1 van de ouders/gezaghebbenden moet aanwezig zijn bij de aanvraag.
 • Beide ouders/gezaghebbenden moeten een toestemmingsverklaring ondertekenen.

Toestemmingsverklaring afgifte reisdocument kind (pdf)

Meenemen voor kinderen jonger dan 18 jaar

* Als de handtekening op de toestemmingsverklaring niet gelijk is aan de handtekening op het identiteitsbewijs dat u laat zien, dan kunnen wij de aanvraag niet in behandeling nemen. Als de ouders/gezaghebbenden meekomen, kunnen zij de toestemmingsverklaring ook aan de balie in het gemeentehuis invullen.

Meer over het paspoort voor een kind op rijksoverheid.nl

Reizen met minderjarigen

Sommige landen eisen een verklaring waaruit blijkt dat de volwassene die met het kind meereist werkelijk de ouder is van het kind of het gezag heeft. Mogelijk heeft u de verklaring Toestemming voor reizen met een minderjarige naar het buitenland (pdf) nodig. Uit dit formulier blijkt alleen de toestemming, niet het gezag.

Meer over reizen met kinderen op defensie.nl

Verlies of diefstal in Nederland

U meldt de vermissing van uw paspoort bij uw eigen gemeente. Bij diefstal moet u ook aangifte doen bij de politie.

Verlies of diefstal in het buitenland

Is uw paspoort in het buitenland vermist geraakt? U moet dan altijd aangifte doen bij de politie in de plaats waar u uw paspoort bent kwijtgeraakt. U ontvangt dan een buitenlands aangiftebewijs. Uw verzekering kan hierom vragen.

Terug in Nederland meldt u de vermissing bij uw eigen gemeente en kunt u een nieuw paspoort aanvragen.

Heeft u snel een nieuw paspoort nodig? Dan kunt u dit vóór 12.30 uur met spoed aanvragen. U kunt uw paspoort meestal de volgende werkdag na 10.00 uur afhalen. Voor een spoedaanvraag geldt een toeslag van € 50,90.

Is de spoedprocedure niet snel genoeg voor u? Mogelijk komt u in aanmerking voor een noodpaspoort.

Bij de balie in het gemeentehuis kunt u ook een zakenpaspoort of tweede paspoort aanvragen.

Zakenpaspoort

Reist u vaak naar het buitenland? Vraag dan een zakenpaspoort aan. Een zakenpaspoort heeft meer bladzijden dan een gewoon paspoort. Er is dus meer ruimte voor visa en reisstempels. De prijs van een zakenpaspoort is hetzelfde als die van een gewoon paspoort.

Tweede paspoort

Een tweede paspoort vraagt u aan als u:

 • landen bezoekt die met elkaar in conflict zijn. De stempels in uw paspoort kunnen dan namelijk problemen geven bij de toelating tot die landen.
 • visa heeft aangevraagd voor meerdere landen. Als uw paspoort al bij een ambassade is voor het aanvragen van een visum, kunt u met het tweede paspoort reizen. Of een visum aanvragen voor een ander land.

Een tweede paspoort wordt afgegeven als een gewoon paspoort of als een zakenpaspoort. Met een tweede paspoort reist u alleen om zakelijke of beroepsmatige redenen. Een tweede paspoort is 2 jaar geldig en kost evenveel als een gewoon paspoort. De voorwaarden voor het afgeven van een tweede paspoort zijn:

 • Het eerste paspoort moet nog 6 maanden of langer geldig zijn.
 • U moet aantonen dat u het tweede paspoort nodig heeft. Dit doet u bijvoorbeeld met:
  • een bewijs (bijvoorbeeld een boeking) waaruit blijkt dat u een land wilt bezoeken dat in conflict is met een land waarvan u al stempels in uw paspoort heeft
  • een bewijs dat u regelmatig naar verschillende visumplichtige landen moet reizen
  • andere vergelijkbare documenten

Neem zoveel mogelijk bewijsstukken mee. Bij onvoldoende bewijsmateriaal kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. Als u uw bestaande tweede paspoort wilt vernieuwen, moet u opnieuw de noodzaak van het paspoort aantonen.

Neem voor uw aanvraag contact met ons op via telefoonnummer 14 0222.

Vreemdelingenpaspoort

Woont u in Nederland, maar heeft u (nog) niet de Nederlandse nationaliteit? Vraag dan een vreemdelingenpaspoort aan. U moet onder andere aantonen dat u in uw eigen land geen paspoort kunt aanvragen.

Vluchtelingenpaspoort

Woont u in Nederland en heeft u een asielstatus? Dan kunt u een vluchtelingenpaspoort aanvragen. Het vluchtelingenpaspoort is minimaal 1 jaar en maximaal 5 jaar geldig.

U kunt met het vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort reizen naar alle landen, behalve uw land van herkomst.

Bij identiteitsfraude maken criminelen misbruik van valse of gestolen identiteitsgegevens. Ze kopen bijvoorbeeld op naam van iemand anders spullen zonder te betalen.

Meer over het voorkomen van identiteitsfraude op rijksoverheid.nl