Paspoort of identiteitskaart voor een kind

Een paspoort of identiteitskaart voor een kind vraagt u samen met uw kind aan. Na 5 werkdagen kunt u samen met uw kind het paspoort of de identiteitskaart ophalen. Aanvragen kan alleen tijdens de openingstijden van de balie.

Let op: neem een pasfoto van maximaal 6 maanden oud en alle reisdocumenten op naam van uw kind(eren) mee bij de aanvraag. Ook als de reisdocumenten niet meer geldig zijn moet u ze meenemen.

Komt u een paspoort of identiteitskaart aanvragen voor een kind?

  • Bij de aanvraag én het ophalen moet het kind zelf aanwezig zijn.
  • Komt u een paspoort aanvragen? 1 van de ouders/gezaghebbenden moet aanwezig zijn bij de aanvraag en het ophalen van een paspoort. 
  • Komt u een identiteitskaart aanvragen en is uw kind jonger dan 12? Dan moet 1 van de ouders/gezaghebbenden aanwezig zijn bij de aanvraag en het ophalen.
  • Kinderen mogen vanaf 12 jaar zelf een identiteitskaart aanvragen. Voor een paspoort mag dat vanaf 18 jaar.
Let op: de handtekening op de toestemmingsverklaring moet gelijk zijn aan de handtekening op het identiteitsbewijs dat u laat zien. Als de handtekeningen verschillen, kunnen wij de aanvraag niet in behandeling nemen. Komt u als ouder/gezaghebbende mee bij de aanvraag? Dan kunt u de toestemmingsverklaring ook aan de balie in het gemeentehuis invullen.
 

Let op: de handtekening op de toestemmingsverklaring moet gelijk zijn aan de handtekening op het identiteitsbewijs dat u laat zien. Als de handtekeningen verschillen, kunnen wij de aanvraag niet in behandeling nemen. Komt u als ouder/gezaghebbende mee bij de aanvraag? Dan kunt u de toestemmingsverklaring ook aan de balie in het gemeentehuis invullen.

Meer over de identiteitskaart voor een kind op rijksoverheid.nl

U betaalt meteen bij de aanvraag. U kunt contant of met pin betalen.

Kosten

  • paspoort voor personen tot en met 17 jaar: € 63,40
  • toeslag spoedaanvraag paspoort: € 57,05
  • identiteitskaart voor personen tot en met 17 jaar: € 40,90
  • toeslag spoedaanvraag identiteitskaart: € 57,05

Geldigheid

  • paspoort en identiteitskaart voor personen tot en met 17 jaar: 5 jaar

Gaat u reizen met kind(eren) onder de 18 jaar? U moet kunnen aantonen dat u reist met toestemming van de ouder van het kind. Deze ouder moet het ouderlijk gezag hebben. Sommige landen eisen een verklaring waaruit blijkt dat de volwassene die met een kind meereist echt de ouder is van het kind of het gezag heeft. 

Het kan zijn dat u het Formulier toestemming reizen met minderjarig kind naar het buitenland op rijksoverheid.nl nodig heeft. Uit dit formulier blijkt alleen de toestemming, niet het gezag.

U leest meer over reizen met kinderen op marechaussee.nl.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.