Uittreksel, afschrift of verklaring?

Er zijn verschillende soorten uittreksels, afschriften en verklaringen. Hieronder leest u meer over de afschriften, verklaringen, bewijs van in leven zijn en uittreksel persoonsgegevens:

Twijfelt u welk bewijs (uittrekstel, afschrift of verklaring) u nodig heeft? Neem dan contact op met de instantie die het bewijs van u vraagt.