Uittreksel, afschrift of verklaring?

Er bestaan verschillende documenten die instanties van u kunnen vragen:

Twijfelt u welk bewijs u nodig heeft? Neem dan contact op met de instantie dat het bewijs van u vraagt.