Kilometer- of taxikostenvergoeding

Heeft u hulp en ondersteuning vanuit de Wmo voor vervoer gekregen? Dan kunt u uw kilometer- of taxikostenvergoeding declareren. Gebruik daarvoor het Formulier declaratie kilometer- en/of taxivergoeding (pdf).

Let op: vergeet niet om uw klantnummer op het formulier te zetten.
Dan kunnen wij u sneller helpen.

U kunt het formulier terugsturen naar Gemeente Texel, Sociaal Team, Antwoordnummer 59, 1780 VG DEN BURG. U hoeft dan geen postzegel te plakken.