Zorg en ondersteuning vanuit de Wmo

Spreekt u weinig mensen en voelt u zich vaak alleen? Kost het u moeite om zelfstandig te blijven wonen of om mee te doen in de maatschappij? Vaak kunnen familie of vrienden helpen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met het Sociaal Team Texel. We kijken samen welke hulp u nodig heeft en hoe we dit vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) kunnen regelen.

Zo doet u een aanvraag

Stap 1: Hulp vragen

U kunt hulp vragen:

  • telefonisch op telefoonnummer 14 0222 (dit is het hele telefoonnummer)
  • aan de balie in het gemeentehuis tijdens de openingstijden
  • bij een hulpverlener en om een doorverwijzing vragen

Spoed? Dan krijgt u direct hulp. Later maken we een definitief plan.

Stap 2: Afspraak

Een medewerker van het Sociaal Team belt u binnen 5 werkdagen om een afspraak te maken.

Bij de afspraak mag u een familielid of mantelzorger meenemen. U kunt ook een onafhankelijke cliëntondersteuner vragen. De cliëntondersteuner gaat met u mee naar het gesprek en kan meedenken over oplossingen voor uw probleem.

Stap 3: Gesprek

Met een medewerker van het Sociaal Team bespreekt u:

  • wat u nodig heeft en wat uw voorkeur is
  • hoe u geholpen kunt worden door mensen om u heen
  • hoe u geholpen kunt worden met algemene voorzieningen, zoals een boodschappendienst, vereniging, kerk of vrijetijdsclub

Als tijdens het gesprek blijkt dat er niet voldoende ondersteuning vanuit uw netwerk is, dan krijgt u hulp of ondersteuning via ons. Dit noemen we ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U kunt kiezen voor zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb).

Bij zorg in natura krijgt u hulp van zorgaanbieders met wie wij een contract hebben afgesloten. Bij een pgb krijgt u een bedrag (budget) waarmee u zelf uw zorg kunt inkopen.

Stap 4: Aanvraag

Van het gesprek ontvangt u een verslag in de vorm van een ondersteuningsplan. U kunt op dit verslag reageren.

Bent u akkoord met het verslag? Dan ondertekent u het plan en stuurt u het terug. Het ondertekende plan is een aanvraag voor de Wmo. Binnen 2 weken ontvangt u een brief (beschikking) waarin staat welke ondersteuning u via ons krijgt.

Niet akkoord? Dan zet u uw handtekening en schrijft u erbij met welke punten u het oneens bent. De opmerkingen en aanvullingen voegen we toe aan het ondersteuningsplan.

Stap 5: Ondersteuning regelen

Bij zorg in natura brengen wij de zorgaanbieder of hulpmiddelenleverancier op de hoogte.

Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan krijgt u een bedrag (budget) waarmee u zelf uw zorg kunt regelen.

Zorg in natura of een pgb?

Bij zorg in natura krijgt u hulp via zorgaanbieders met wie wij een contract hebben afgesloten. Wilt u liever uw eigen zorg regelen? Bespreek dan de mogelijkheden van een persoonsgebonden budget (pgb) met een medewerker van het Sociaal Team.

Hoe werkt een aanvraag pgb?

Blijkt uit het gesprek met de medewerker van het Sociaal Team dat een pgb voor u de beste oplossing is? Dan moet u een persoonlijk plan maken. In dit plan beschrijft u welke zorg u inkoopt, hoeveel uren of dagen per week en tegen welke prijs. En welke doelen u met deze zorg wilt bereiken. Belangrijk is ook hoe u kunt weten dat de kwaliteit van de zorg goed is en blijft.

Met uw zorgverleners moet u daarna een zorgovereenkomst sluiten. De getekende overeenkomst stuurt u aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB betaalt uw rekeningen. Op de website van de SVB vindt u voorbeelden van zorgovereenkomsten.

Met het pgb kunt u ook mensen uit uw eigen sociale netwerk betalen die hulp verlenen. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat de persoon die u helpt niet overbelast raakt. De persoon of personen uit uw netwerk moeten hulp van goede kwaliteit kunnen bieden. Met die hulp moet u de doelen uit uw persoonlijk plan kunnen bereiken.

Wij kunnen u later vragen hoe het pgb is besteed en welke resultaten de hulp u heeft opgeleverd. Alleen de geleverde zorg wordt uitbetaald.