Kilometer- of taxikostenvergoeding

Krijgt u vanuit de Wmo hulp en ondersteuning voor vervoer? En zijn uw formulieren om de reiskosten terug te vragen op? Gebruik dan het Formulier terugvragen reiskosten (pdf).

Let op: vergeet niet om uw klantnummer op het formulier te zetten als u dit weet. Dan kunnen wij u sneller helpen.

U kunt het formulier terugsturen naar Gemeente Texel, Sociaal Team, Antwoordnummer 59, 1780 VG DEN BURG. U hoeft dan geen postzegel te plakken.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.