Zorg en ondersteuning vanuit de Wmo

Heeft u hulp of ondersteuning nodig op het gebied van het huishouden, wonen of vervoer? Neem dan contact op met het Sociaal Team Texel. We kijken samen welke hulp u nodig heeft en of en hoe we dit vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) kunnen regelen.

Zo kunt u hulp vragen

U kunt hulp vragen:

Lees meer over welke stappen we nemen bij het aanvragen van hulp in onze folder over de Wmo (pdf).

Zorg in natura of een pgb?

Bij zorg in natura krijgt u hulp via zorgaanbieders met wie wij een contract hebben afgesloten. Wilt u liever uw eigen zorg regelen? Bespreek dan de mogelijkheden van een persoonsgebonden budget (pgb) met een medewerker van het Sociaal Team.

Hoe werkt een aanvraag pgb?

Blijkt uit het gesprek met de medewerker van het Sociaal Team dat een pgb voor u de beste oplossing is? Dan moet u een persoonlijk plan maken. In dit plan beschrijft u welke zorg u inkoopt, hoeveel uren of dagen per week en tegen welke prijs. En welke doelen u met deze zorg wilt bereiken. Belangrijk is ook hoe u kunt weten dat de kwaliteit van de zorg goed is en blijft.

Met uw zorgverleners moet u daarna een zorgovereenkomst sluiten. De getekende overeenkomst stuurt u aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB betaalt uw rekeningen. Op de website van de SVB vindt u voorbeelden van zorgovereenkomsten.

Met het pgb kunt u ook mensen uit uw eigen sociale netwerk betalen die hulp verlenen. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat de persoon die u helpt niet overbelast raakt. De persoon of personen uit uw netwerk moeten hulp van goede kwaliteit kunnen bieden. Met die hulp moet u de doelen uit uw persoonlijk plan kunnen bereiken.

Wij kunnen u later vragen hoe het pgb is besteed en welke resultaten de hulp u heeft opgeleverd. Alleen de geleverde zorg wordt uitbetaald.

Eigen bijdrage Wmo

U moet voor de ondersteuning vanuit de Wmo in sommige gevallen een eigen bijdrage betalen. Vanaf 1 januari 2024 verandert de eigen bijdrage van € 19,- naar maximaal € 20,60 per maand. Dit is een besluit van het kabinet in verband met stijgende kosten voor Wmo-voorzieningen en inflatie. Het CAK informeert u tussen november 2023 en januari 2024 over deze wijziging en wat dit voor u betekent.

Vanaf 1 januari 2026 bepaalt het inkomen de hoogte van de eigen bijdrage. Details hierover zijn nog niet bekend.

Meer over de eigen bijdrage leest u op Ondersteuning vanuit de Wmo (hetcak.nl).

Heeft u vragen over deze veranderingen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0222.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.