Kinderopvang & VVE

Informatie over kinderopvang en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) vindt u op onderstaande websites.

Kinderopvangtoeslag
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Overzicht kinderopvang, peuterspeelzalen en VVE (landelijk register kinderopvang)

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Sociaal Team Texel. Neem contact met ons op via het contactformulier of bel 14 0222 (zonder netnummer).