Kinderopvang & VVE

Informatie over kinderopvang, kinderopvangtoeslag en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) vindt u op de website van de rijksoverheid.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Sociaal Team Texel. Neem contact met ons op via het contactformulier of telefoonnummer 14 0222 (zonder netnummer).

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.