Kindpakket

Heeft u een laag inkomen en kunt u niet alle kosten voor uw kinderen betalen? Dan helpen wij u graag met het kindpakket. Dit pakket bestaat uit gratis zwemles, gratis huiswerkondersteuning, een bijdrage aan een laptop en een bijdrage aan sport- of cultuuractiviteiten. Bekijk of u recht heeft op extra geld.

U kunt een kindpakket aanvragen door het invullen en opsturen van onderstaand formulier.

Aanvragen kindpakket

Gebruik het aanvraagformulier kindpakket (pdf) als u een bijstandsuitkering heeft. Heeft u geen bijstand maar wel een laag inkomen? Gebruik dan het aanvraagformulier kindpakket met ander inkomen dan bijstand (pdf).

Vraag het kindpakket aan voordat u kosten maakt

Vraag eerst het kindpakket aan voordat u kosten maakt. Heeft u er recht op? Dan kunt u uw kosten terugvragen. Kunt u de kosten niet voorschieten? Dan betalen wij de kosten direct aan het bedrijf.

Het kindpakket bestaat uit verschillende onderdelen

Sport- of cultuuractiviteiten

Een bedrag van in totaal jaarlijks € 300. Dit is bedoeld voor bijvoorbeeld: schoolreisjes, museumbezoek, sportactiviteiten en ouderbijdragen.

Zwemlessen

Een bedrag voor zwemlessen A- en B-diploma. U betaalt de zwemlessen eerst zelf aan zwembad de Molenkoog of zwemparadijs Calluna. Daarna vraagt u de kosten bij ons terug.

Laptop

Leerlingen van OSG De Hogeberg kunnen een bijdrage tot 75% van de kosten per laptop krijgen, met een maximum van € 500. U betaalt 25% van de kosten per laptop als ouders zelf.

Belangrijk: stuur een bewijs van inschrijving bij de OSG en de kosten van de laptop mee bij uw aanvraag

Huiswerkondersteuning en onderwijsaanvulling

Er is € 500 per kind per jaar beschikbaar voor huiswerkondersteuning en andere vormen van hulp rondom school. De ondersteuning moet worden gegeven door een professionele huiswerkbegeleider.

Het kindpakket is onderdeel van bijzondere bijstand

Het kindpakket is onderdeel van bijzondere bijstand. Dat is een regeling voor inwoners van Texel met een laag inkomen. Of u geld ontvangt uit werk, als zelfstandig ondernemer of via een uitkering, maakt niet uit. De hoogte van uw inkomen en vermogen wel. Bekijk de inkomenstabel.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Sociaal Team via telefoonnummer 14 0222 (dit is het hele telefoonnummer). Of via het contactformulier Sociaal Team.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.