Kindpakket

Wilt u graag dat uw kind meedoet met sport- of cultuuractiviteiten, maar heeft u daar geen geld voor? Als u een laag inkomen heeft, kunt u een kindpakket aanvragen.

Had u in 2022 te veel inkomen voor het kindpakket? De inkomensgrens is verhoogd. U mag in 2023 en 2024 meer inkomen hebben (140% in plaats van 120% van de bijstandsnorm). Misschien heeft u nu in 2023 en 2024 wel recht op het kindpakket. Bekijk of u recht heeft op extra geld.

Vraag het kindpakket aan voordat u kosten maakt

Voordat u kosten maakt, vraagt u eerst het kindpakket aan voor deze kosten. Hebben wij u laten weten dat u in aanmerking komt voor vergoeding? Dan kunt u met het declaratieformulier en de betalingsbewijzen uw kosten terugvragen. Kunt u de kosten niet voorschieten? Dan kunnen we deze in overleg met u rechtstreeks aan de leverancier betalen.

Het kindpakket bestaat uit verschillende onderdelen

Educatieve en sociale activiteiten

Kinderen tot 18 jaar kunnen een extra vergoeding krijgen van in totaal jaarlijks € 300. Deze vergoeding is voor leerzame en sociale doelen (zoals schoolreisjes, museumbezoek, sportactiviteiten, ouderbijdragen).

Zwemlessen

Kinderen kunnen een vergoeding krijgen voor het halen van hun zwemdiploma A en B. U betaalt de zwemlessen eerst zelf (aan zwembad Molenkoog of zwemparadijs Calluna). Daarna kunt u de kosten bij ons terugvragen.

Laptop

Voor leerlingen van OSG De Hogeberg kunnen ouders per kind 1x geld krijgen om een laptop te kopen. Samen met de OSG vergoeden wij het grootste gedeelte (75%) van de kosten per laptop, tot een maximum van € 500. Een kwart (25%) van de kosten per laptop moet u als ouders zelf betalen.

Belangrijk: lever vooraf een prijsopgave in van de laptop en een bewijs dat uw kind ingeschreven is op de OSG.

Huiswerkondersteuning en onderwijsaanvulling

Er is € 500 per kind per jaar beschikbaar voor huiswerkondersteuning en andere vormen van hulp rondom school. De ondersteuning moet worden gegeven door een professionele huiswerkbegeleider.

Het kindpakket is onderdeel van bijzondere bijstand

Het kindpakket is onderdeel van bijzondere bijstand. Dat is een regeling voor inwoners van Texel met een minimuminkomen. Of u geld ontvangt uit werk, als zelfstandig ondernemer of via een uitkering, maakt niet uit. De hoogte van uw inkomen en vermogen wel. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 140% van het bedrag aan bijstand waar u recht op heeft (de bijstandsnorm).

Meer informatie over de hoogte van de uitkering en de bijstandsnorm staat op rijksoverheid.nl.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Sociaal Team via telefoonnummer 14 0222 (dit is het hele telefoonnummer). Of via het contactformulier Sociaal Team.