Kindpakket

Wilt u graag dat uw kind meedoet met sport- of cultuuractiviteiten, maar heeft u daar geen geld voor? Als u een laag inkomen heeft, kunt u een kindpakket aanvragen.

Het kindpakket bestaat uit verschillende onderdelen

Educatieve en sociale activiteiten

Kinderen tot 18 jaar kunnen een extra vergoeding krijgen van in totaal jaarlijks € 300. Deze vergoeding is voor leerzame en sociale doelen, zoals schoolreisjes, ouderbijdragen, museumbezoek en sportactiviteiten.

Zwemlessen

Kinderen kunnen een vergoeding krijgen voor het halen van hun zwemdiploma A en B. De vergoeding wordt rechtstreeks betaald aan Zwembad Molenkoog of Zwemparadijs Calluna.

Laptop

Voor leerlingen van OSG De Hogeberg kunnen ouders per kind 1 keer geld krijgen voor het kopen van een laptop. Samen met de OSG vergoeden wij het grootste gedeelte (75%) van de kosten per laptop, tot een maximum van € 500. Een kwart van de kosten per laptop komt moet u als ouders zelf betalen. Belangrijk: lever vooraf een prijsopgave in van de laptop en een bewijs dat uw kind ingeschreven is op de OSG.

Huiswerkondersteuning en onderwijsaanvulling

Er is een budget van € 500 per kind per jaar beschikbaar voor huiswerkondersteuning en andere vormen van hulp rondom school. De begeleiding moet worden gegeven door een professionele huiswerkbegeleider.

Het kindpakket is onderdeel van bijzondere bijstand

Het kindpakket is onderdeel van bijzondere bijstand. De regeling is er voor inwoners van Texel met een minimuminkomen. Of u geld ontvangt uit werk, als zelfstandig ondernemer of via een uitkering, maakt niet uit. De hoogte van uw inkomen en vermogen wel. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 120% van het bedrag aan bijstand waar u recht op heeft (de bijstandsnorm). Wat de voor u geldende bijstandsnorm is, kunt u vinden op de website van de rijksoverheid.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Sociaal Team via telefoonnummer 14 0222 (zonder netnummer). Of via het contactformulier Sociaal Team.