Verruimde regelingen voor minima in 2023 en 2024

Per 1 januari 2023 is de inkomensgrens voor de energietoeslag en een aantal minimaregelingen verruimd van 120% naar 140% van de bijstandsnorm voor een periode van 2 jaar. Het gaat om onderstaande regelingen. Lees tot welk maandinkomen u hier recht op heeft.

Welke regelingen voor minima zijn verruimd in 2023 en 2024?

De jaarlijkse energietoeslag is een éénmalige vergoeding en bedoeld ter compensatie van de gestegen kosten voor gas en elektriciteit.

Het kindpakket is voor elk kind van 0 tot en met 17 jaar dat opgroeit in een gezin met een laag inkomen en bestaat uit:

  • Kwijtschelding ouderbijdrage OSG
  • Bijdrage voor een laptop
  • Vergoeding huiswerkondersteuning
  • Gratis zwemlessen voor A- en B-diploma

Culturele of sportieve activiteiten voor kinderen
Kinderen tot 18 jaar kunnen per jaar een vergoeding van € 300,- krijgen voor bijvoorbeeld schoolreisjes, ouderbijdragen, museumbezoek of sportactiviteiten. U kunt dit aanvragen via het formulier Bijzondere Bijstand of via de pagina Kindpakket.

Culturele of sportieve activiteiten voor volwassenen
Voor deelname aan sport, cultuur, educatie en welzijn kunt u per jaar/per volwassene een vergoeding van € 150,- krijgen. U kunt dit aanvragen via het formulier Bijzondere Bijstand. 

Voordelige zorgverzekering
Wij bieden een voordelige zorgverzekering voor zowel de basis- als de aanvullende verzekering.

Heeft u recht op extra geld?

Is uw inkomen lager dan het bedrag in de kolom “Inkomen 140% van de bijstandsnorm (met vakantiegeld)”? Dan kunt u de energietoeslag, het kindpakket, een bijdrage in de kosten voor culturele en sportieve activiteiten of kwijtschelding gemeentelijke belastingen aanvragen of een voordelige verzekering bij ons afnemen.

Leefsituatie
Van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd
Inkomen bijstandsnorm (met vakantiegeld)Inkomen 120% van de bijstandsnorm (met vakantiegeld)Inkomen 140% van de bijstandsnorm (met vakantiegeld)
Alleenstaande of alleenstaande ouder€ 1.195,66€ 1.434,79€ 1.673,92
Gehuwd/samenwonend, beiden jonger dan pensioengerechtigde leeftijd€ 1.708,08€ 2.049,70€ 2.391,31
Leefsituatie
Vanaf pensioengerechtigde leeftijd
Inkomen bijstandsnorm (met vakantiegeld)Inkomen 120% van de bijstandsnorm (met vakantiegeld)Inkomen 140% van de bijstandsnorm (met vakantiegeld)
Alleenstaande of alleenstaande ouder€ 1.330,67
€ 1.596,80€ 1.862,94
Gehuwd/samenwonend, beiden ouder dan pensioengerechtigde leeftijd€ 1.807,20€ 2.168,640€ 2.530,08

Let op: heeft u een andere leefsituatie? Dan gelden er andere normen. Bijvoorbeeld: er wonen andere volwassen(en) bij u in huis. Dan geldt mogelijk de kostendelersnorm. De bedragen zijn dan lager.