Monumenten

Bent u eigenaar van een (rijks)monument? Dan heeft u voor onderhoud of verbouwen misschien een vergunning nodig. Ook zijn er subsidies (financiële bijdragen) mogelijk.

Onderhoud en verbouwen van monumenten

Wilt u uw monument onderhouden of aanpassen? Overleg dan eerst met ons wat mogelijk is. Dat is meer dan vaak wordt gedacht. Zo is bij verduurzaming van monumenten meer mogelijk en toegestaan dan vroeger.

Of u voor onderhoud een vergunning nodig heeft, kunt u zelf controleren via www.omgevingsloket.nl.

Heeft u vragen?

Neem contact op met mevrouw G. van Essen, beleidsmedewerker monumenten en erfgoed via gvanessen@texel.nl of telefoonnummer 0222 – 362125.

Instandhoudingssubsidie voor eigenaren van woonhuis-rijksmonumenten

Bent u eigenaar van een rijksmonument met woonfunctie? Dan kunt u elk jaar van 1 maart tot 30 april subsidie aanvragen. Deze instandhoudingssubsidie is bedoeld voor kosten die u in het voorgaande jaar heeft gemaakt om uw rijksmonument in stand te houden.

Bekijk de infographic woonhuisregeling (pdf)

Gemeentelijke monumenten en schapenboeten

Heeft u een gemeentelijk monument of een schapenboet? Dan kunt u gebruik maken van de Uitvoeringsregeling subsidie schapenboeten en monumenten. Het subsidiepercentage is 60% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen. Hierbij geldt een maximum van € 7.500 voor onderhoud en € 20.895 voor restauratie. Het budget is beperkt en wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen. U vraagt de subsidie aan met onderstaand formulier.

Aanvraagformulier eenmalige subsidie gemeentelijke monumenten (pdf)

Herbestemmingssubsidie

Elk jaar kunt u tussen 1 oktober en 30 november een herbestemmingssubsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Deze subsidie is ook voor gebouwen die geen monument zijn. Denk bijvoorbeeld aan een kerk, industriegebouw, school of boerenschuur. De regeling moet ervoor zorgen dat gebouwen niet te lang leegstaan en daardoor snel achteruit gaan. De subsidie bedraagt 70% tot een maximum van € 25.000.

Meer informatie over herbestemmingssubsidie op cultureelerfgoed.nl

Het is mogelijk om zonnepanelen op een monument te plaatsen. Maar alleen als de panelen het beeld van het monument niet ernstig verstoren. Voor het plaatsen van zonnepanelen op uw monument heeft u altijd een vergunning nodig. Soms kunt u vergunningsvrij zonnepanelen plaatsen elders op uw erf.

Meer informatie over elektriciteit opwekken bij monumenten of historische gebouwen op cultureelerfgoed.nl

In het Erfgoedregister Texel (pdf) staan alle gemeentelijke en rijksmonumenten op Texel. In dit overzicht staan de gebouwde monumenten, zoals woningen, schapenboeten en stolpen, en de archeologische monumenten en terreinen.